Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2002, br. 42, str. 107-119
Konstitucija Cara Konstantina velikog o neženjama i onima bez dece
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: car Konstantin; Milanski edikt; konstitucija iz 320. godine; Lex Iulia et Papia; caelibes i orbi; ius liberorum; duh tolerancije
Sažetak
Predmet ovog rada je konstitucija cara Konstantina, iz 320 godine, kojom se ukidaju sankcije za neženje (caelibes) i one koji nisu imali dece (orbi). Sankcije su uvedene Avgustovim bračnim zakonodavstvom, Lex Iulia et Papia, iz 18. godine pre nove ere i 9. godine nove ere. Cilj ovoga rada je skretanje pažnje naučne javnosti, posebno niške (zbog carevog rođenja u antičkom Naissus-u), na vrlo značajnu konstituciju kroz koju takođe dominira duh tolerancije, kao i kroz Milanski edikt, kojim je car Konstantin prihvatio hrišćanstvo, 313. godine.
Reference
Alfoldija, A. (1997) u: Ozimić N. [ur.] Vojskovođa, car, svetac, Niš, str. 26-33
Astolfi, R. (1986) La lex Iulia et Papia. Padova
Bebel, A. (1956) Žena i socijalizam. Beograd: Rad
Božić, A. (1939) Položaj žene u privatnom pravu - kroz istoriju do danas. Beograd: Pravni fakultet
Gibon, E. (1997) u: Ozimić N . [ur.] Vojskovođa, car, svetac, Niš, str. 19-25
Heineccius, Io.Gottl. (1778) Ad legem Iuliam et Papiam Poppaeam commentarius. Lipsiae
Jovanović, M. (1994) Avgustovo bračno zakonodavstvo - kadukarni zakoni. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Jovanović, M. (2001) Čuveno rimsko ius liberorum. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 40-41, str. 64-80
Maškin, N.A. (1968) Istorija starog Rima. Beograd: Naučna knjiga
Ozimić, N. (1997) Vojskovođa, car, svetac. Niš
Romac, A., ur. (1987) Ulpijan - knjiga regula. Zagreb: Latina et Graeca
Stanojević, O.S. (2001) Rimsko pravo. Beograd
Šarkić, S. (1984) Pravne i političke ideje u Istočnom Rimskom Carstvu - od početka Konstantinove do kraja Justinijanove vladavine. Beograd: Naučna knjiga
Viper, R.J. (1963) Rim i rano hrišćanstvo. Sarajevo: Veselin Masleša
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.