Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 4, br. 8, str. 351-369
Religijsko oblikovanje bošnjačke nacije
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: Religija; islam; nacija; identitet; Srbi; Hrvati; Muslimani; Bošnjaci; Bosanci; bogumili; jeretici; patareni; dualizam; jezik; država; pravoslavlje; katoličanstvo; prozelitizam; šerijat; Tanasković; Jeftić
Sažetak
U današnjem prostoru Bosne i Hercegovine egzistiraju tri nacije: srpska, hrvatska i zajednica bosanskih muslimana - savremeni Bošnjaci. Prve dvije su nacionalno konstituisane tokom XIX vijeka, u vrijeme formiranja većine evropskih nacija, dok je treća administrativno 'priznata' cijeli jedan vijek kasnije. Razlozi 'kašnjenja' u formiranju Muslimanske, a potom Bošnjačke nacije u Bosni i Hercegovini, istraživačko je pitanje kojim se bavi ovaj rad pod naslovom Religijsko oblikovanje Bošnjačke nacije. U radu je dat pregled oblikovanja bošnjačke nacije tako što je paralelno sagledano i konstituisanje muslimanske nacije gdje se, u oba slučaja, kao bazični konstrukt pojavljuje islamska religija. Time je potvrđena istorijska teza kako je religija u Bosna i Hercegovini 'vododjelnica nacije' i zato je prvo samjerena njihova religijska temeljnost. Nije zapostavljeno ni sagledanje teritorijalnog i jezičkog identiteta, jer se samo putem tih instituta može identifikovati moderna evropska nacija. Posebno je obrađeno pitanje 'bosanskog jezika' kao 'kamena spoticanja' u profilisanju postojeće i 'jezički' najavljene 'buduće' nacije. A i nju bi, po ugledu na muslimansku i bošnjačku, u istom obimu i intezitetu ponovo oblikovala islamska duhovnost i 'pravna sadržajnost'.
Reference
Babić, D. (2006) Političari protiv lingvista. Politika, Beograd, 11; 18
Belić, A. (1948) Vukova borba za narodni i književni jezik - rasprave i predavanja. Beograd, itd: Prosveta
Buha Milivoje, Mijo (2006) Mlada Bosna - Sarajevski atentat, Austrougarska vladavina Bosnom i Hercegovinom 1878-1918. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Davidović, S. (1998) SPC u BiH (od. 960-1930). Novi Sad
Đorđević, M. (1977) Istorija države i prava. Niš: Gradina
Đorović, V. (1925) Bosna i Hercegovina. Beograd: SKZ
Ekmečić, M. (2008) Dugo kretanje između klanja i oranja - istorija Srba u Novom veku. Beograd: Zavod za udžbenike
Filipović, M. (2004) Historija bosanske duhovnosti. Sarajevo: Svjetlost
Filipović, M. (1967) Bosanski duh u književnosti. Život, Sarajevo, god. XVI, br. 3
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Ibraković, D. (2008) Bosna, islam - Bošnjaci. Sarajevo: Fakultet političkih nauka
Imamović, M. (1976) Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. Sarajevo: Svjetlost
Imamović, M. (1998) Historija Bošnjaka. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod
Izetbegović, A. (1990) Islamska deklaracija. Sarajevo: Bosna
Jagić, V. (1926-1931) Spomeni mojega života, I, II. Beograd: SAN
Jeftić, M. (2009) Politikologija religije. Beograd: Centar za proučavanje religije i vjersku toleranciju
Jeftić, M. (2010) Religija - izazov političkoj nauci. Beograd: Centar za proučavanje religije i vjersku toleranciju
Jevtić, M. (2008) Uloga religije u identitetu južnoslovenskih nacija. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 2, br. 2, str. 171-186
Kostić, L.M. (1999) Krađa srpskog jezika. Novi Sad: Dobrica knjiga
Kovačević, M. (2007) Odnos srpskog i srpskohrvatskog književnog jezika, u zb. Srpski jezik i društvena kretanja. Kragujevac: FILUM
Marojević, R. (2011) Srpska politika o etnosu, jeziku, književnom standardu i pismu. Banja Luka: Art-print
Petković, N. (1967) O jednoj doslednoj nedoslednosti. Život, Sarajevo, br. 4; god. XVI
Petrović, M.M. (1998) Kudugeri - bogumili u vizantijskim i srpskim izvorima i crkva bosanska. Beograd
Tadić, L.P. (1996) Politikološki leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tanasković, D. (2006) Islam i mi. Beograd: Partenon
Zgodić, E. (2008) Ideja bosanske nacije i druge teme. Sarajevo: Zalihica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1408351S
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka