Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 52, br. 2, str. 365-380
Nemci u Vojvodini u periodu osnivanja Kraljevine SHS - interdisciplinarni pristup
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Srbija

e-adresasnezanajelacic@yahoo.com
Projekat:
Članak je nastao kao rezultat rada na projektu Nemačka manjina u Vojvodini - istorijski i sociološki aspekti identiteta (2020-2021), koji finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, broj projekta 142-451-2390/2020-01

Ključne reči: Kulturbund; identitet; Nemci; etnička manjina; Vojvodina
Sažetak
Rad se bavi interdisciplinarnom analizom procesa integracije nemačke etničke manjine i konstrukcije nemačkog identiteta u istorijskom kontekstu prve jugoslovenske države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929). Kao značajan faktor očuvanja nemačkog identiteta 1920. godine osnovan je Švapsko-nemački kulturni savez - Kulturbund, koji je, iako ne bez smetnji u svom radu, predstavljao okosnicu kulturnih praksi i okupljanja nemačke zajednice tokom celokupnog međuratnog perioda, a primarno je delovao na području Vojvodine. Analiza uvažava teorijski model etničkih granica Frederika Barta u okviru interakcionističkog pristupa proučavanja etniciteta, u nastojanju da se pobliže rasvetli način na koji se nemački identitet u tom periodu gradio u relaciji sa drugim grupama, ali prikazane su i osnovne promene koje su se odvijale na makro nivou društvene strukture.
Reference
Antolović, M. (2013) 'Pangermanska aždaja' i 'Zmija u nedrima' - srpsko-hrvatski diskurs o Nemcima na južnoslovenskim prostorima početkom 20. veka. u: Marković S. [ur.] Društveni odnosi Srba i Hrvata, nacionalni identitet i manjinska prava sa aspekta evropskih integracija, Sombor: Pedagoški fakultet, knj. 2 (9-22)
Antolović, M. (2017) Nemačka manjina u Vojvodini (1918-1941) - društvo i politika. Sombor: Pedagoški fakultet
Bakić, J. (2006) Teorijsko-istraživački pristupi etničkoj vezanosti (Ethnicity), nacionalizmu i naciji. Sociologija, vol. 48, br. 3, str. 231-264
Balaša, V. (2009) Apatinski Nemci - etnička revitalizacija jedne skrivene manjine. Antropologija, 8, 129-144
Bart, F. (1997) Etničke grupe i njihove granice. u: Putinja F.; Stref-Fenar Ž. [ur.] Teorije o etnicitetu, Beograd: Biblioteka XX vek
Bešlin, B. (2001) Vesnik tragedije - nemačka štampa u Vojvodini 1933-1941. godine. Novi Sad: Platoneum
Bešlin, B. (2006) Naseljavanje Nemaca u Vojvodini. Novi Sad: Platoneum
Ćetković, N., Sinđelić-Ibrajter, S. (2000) Dunavske Švabice. Beograd: Medijska knjižara Krug
Dženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu. Beograd: Bibliteka XX vek
Đordano, K. (2001) Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd: Biblioteka XX vek
Eriksen, T.H. (2004) Etnicitet i nacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Gramši, A. (2012) Hegemonija, intelektualci i država. Beograd: Službeni glasnik, 148-154
Janjetović, Z. (2004) Švabe u Vojvodini. u: Sikimić B. [ur.] Skrivene manjine na Balkanu, Beograd: Institut za balkanske studije, 121-134
Janjetović, Z. (2005) Deca careva, pastorčad kraljeva. Beograd: INIS
Janjetović, Z. (2009) Nemci u Vojvodini. Beograd: INIS
Janjetović, Z. (2016) Jugoslovenska politika prema manjinama između dva svetska rata. u: Glas K.; i dr. [ur.] O 'nestanku' nemačkih nacionalnih manjina: jedno teško poglavlje u istoriji Jugoslavije, 1941-1955. godine, Ulm: Centralni podunavskošvapski muzej, 22-32
Janjetović, Z. (2008) Neprolazna svakodnevica - nemački doprinos narodnoj kulturi Vojvodine. Tokovi istorije, 3-4, 214-224
Janjetović, Z. (2009) Srpski uticaji na svakodnevnu kulturu Nemaca u Vojvodini. Godišnjak za društvenu istoriju, vol. 16, br. 2, str. 19-33
Koković, D., Ristić, D. (2012) Kulturne razlike, etničke granice i etnička distanca - istraživanje u Vojvodini. Teme, vol. 36, br. 4, str. 1507-1534
Krel, A. (2014) Nemačko udruženje Veliki Bečkerek - generator revitalizacije nemstva u Zrenjaninu. Etnološko-antropološke sveske, 24 (13), 25-44
Krel, A. (2015) Nemci ponovo u Gakovu - susreti, stradanja i pomirenje nekadašnjeg i sadašnjeg lokalnog stanovništva. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 63 (2), 283-301
Krel, A. (2014) Vreme prikrivanja: identitetska strategija svesnog trajnog odbacivanja i/ili privremenog prikrivanja etničkog identiteta Nemaca u Banatu u drugoj polovini 20. veka. Antropologija, 14(2), 89-100
Krel, A. (2008) Uloga udruženja 'Gerhard' u revitalizaciji etničkog identiteta somborskih Nemaca. u: Divac Zorica [ur.] Slike kulture nekad i sad, Beograd: Etnografski institut SANU, 155-167
Krel, A. (2009) Revitalizacija etničkog identiteta Nemaca u Sremskim Karlovcima. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 57, br. 1, str. 71-92
Krel, A. (2010) 'Nemačko udruženje Adam Berenc' i revitalizacija etničkog identiteta Nemaca u Apatinu. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 5, br. 3, str. 165-180
Lamont, M., Molnár, V. (2002) The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology, 28(1): 167-195
Lazar, Ž., ed. (2007) Vojvodina amidst Multiculturality and Regionalization. Novi Sad: Mediterran Publishing
Malešević, S. (2009) Sociologija etniciteta. Beograd: Fabrika knjiga
Marković, S. (2020) Od prisajedinjenja do prekrajanja - Vojvodina u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1918-1941. Novi Sad: Arhiv Vojvodine
Pavlica, B. (2005) Sudbina Nemaca u Srbiji. Teme, vol. 29, br. 3, str. 351-392
Prelić, M. (2005) Neki problemi istraživanja etniciteta/etničkog identiteta u kulturnoj antropologiji. u: Radojičić D. [ur.] Etnologija i antropologija: stanje i perspektive, Beograd: Etnografski institut SANU, 199-207
Putinja, F., Stref-Fenar, Ž. (1997) Teorije o etnicitetu. Beograd: Biblioteka XX vek
Rill, H., Stojčić, M. (2015) Na tragu Podunavskih Nemaca u Vojvodini. Beograd: Centar za nenasilnu akciju
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta, I-II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrffp52-28497
primljen: 22.09.2020.
prihvaćen: 30.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka