Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 3, str. 322-332
Pitanje nastanka i rada Kulturbunda i drugih nemačkih organizacija u Kraljevini SHS/Jugoslaviji
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresabarovic@neobee.net
Ključne reči: Nemci; Kulturbund; obrazovanje; manjine; kultura; prosveta; štampa Uvod
Sažetak
U članku je analiziran problem nastanka nemačke manjinske organizacije Kulturbunda, koji je od nastanka izazivao podozrenje i neprijateljstvo u većinskom narodu, kao i organima vlasti. Na osnovu arhivskih istraživanja i analize ondašnjih medija autor je ustanovio da su postojala značajna ograničenja koja su nemačkoj manjini nametali upravni organi, posebno na političkom, ali i na kulturnom polju. U radu je posebno razmatrano pitanje obrazovanja na nemačkom jeziku, a razmotreni su i pojedini incidenti, posebno nakon uvođenja šestojanuarske diktature, kada se insistira na radu na jačanju integralnog jugoslovenstva na kulturnom, prosvetnom i političkom polju. Analize i zaključci doneti su na osnovu arhivskih istraživanja, ali i posmatranja i tretiranja međuratne štampe kao vrednog svedočanstva ondašnjih prilika i razmišljanja “prosečnog” novinara i urednika.
Reference
Ammende, E. (1931) Die Nationalitaten europas: Sammlung von Lageberichten. Wien
Bešlin, B. (2001) Vesnik tragedije - Nemačka štampa u Vojvodini 1933-1941. Novi Sad: Platoneum
Biber, D. (1966) Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933-1941. Ljubljana: Cankarjeva založba
Gligorijević, B. (1964) Srpska nacionalna omladina (SRNAO). Istorijski glasnik, Beograd, Organ Društva istoričara Srbije, broj 2-3/1964
Grafenauer, B. (1945) Koroški Slovenci v zgodovini. Ljubljana: Institut v novejš zgodovino
Janjetović, Z. (2005) Deca careva pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Militar, T. (1940) Štamparstvo u Vojvodini, istoriografski pregled. Novi Sad: Štamparija Dunavske banovine
Mirnić, J. (1974) Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu. Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Plautz, O. (1940) Das Werden der detuschen Volksgemeinschaft in Sudslawien. Novi Sad: DVAG
Stefanović, N. (2003) Jedan svet na Dunavu. Beograd: Donauswabische Kulturstiftung
von Hassel, U. (1939) Personliche Erinnerungen an Konig Aleksander I von Jugoslawien. Berliner Monatshefte, Berlin, 17. Jg
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1603322B
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka