Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 7, str. 396-411
Kvalitetno korporativno izveštavanje - preduslov efikasnog menadžmenta
aUniverzitet Educons, Sremska Kamenica
bTelekom Srbija

e-adresamilenkodz@telekom.rs, stevanmi@telekom.rs
Ključne reči: korporativno izveštavanje; korporativno upravljanje; korporativno preduzeće; integrisano izveštavanje; OECD principi korporativnog upravljanja; finansijsko izveštavanje; ne finansijsko izveštavanje
Sažetak
Osnovna teza ovog rada jeste da je za unapređenje korporativnog upravljanja neophodno kvalitetno korporativno izveštavanje. U novim, savremenim uslovima poslovanja, sa izraženim snažnim dinamičkim promenama u društvenom i poslovnom okruženju, savremena korporativna preduzeća, odnosno njihovi organi upravljanja sa menadžmentom, poprimaju nova obeležja, prilagođavajući se novim zahtevima i izazovima. U tom smislu, novi zahtevni uslovi poslovanja traže stalno poboljšanje potencijala korporativnog upravljanja, a posebno informacione podrške kroz kvalitetno korporativno izveštavanje. U suštini, kvalitetno korporativno izveštavanje treba da bude u funkciji 'oživotvorenja' OECD principa korporativnog upravljanja. Finansijski izveštaji treba da istinito i pošteno izraze prinosni i imovinski položaj korporativnog preduzeća sa atributima 'čuvara imovine' i 'čuvara poverenja' u korporativnom upravljanju. U ovaj proces unapređenja korporativnog izveštavanja, na razne načine, putem davanja uputstva, smernica, modela i direktiva, uključena su zakonodavna i regulatorna tela širom sveta. Nama predstoji proces usaglašavanja sa EU i implementacije najvažnijih zahteva iz direktiva EU.
Reference
*** (2010) Conceptual framework for financial reporting. International Accounting Standard Board
Đuričin, D.N., Janošević, S.V., Kaličanin, Đ.M. (2010) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Malinić, D. (2016) Značaj kvaliteta finansijskog izveštavanja. u: Računovodstveni regulatorni okvir i kvalitet finansijskog izveštavanja u RS
Malinić, S., Savić, B. (2011) Transformacija korporativnog izveštavanja - od finansijskog ka poslovnom izveštavanju. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 1, str. 105-124
Malinić, S. (2009) Savremeni računovodstveni sistem - odgovor na izazove promena u okruženju, preduzeću i menadžmentu. u: 40. Simpozijum SRRS 2009, Zlatibor, str. 7-27
Mašić, B., Dželetović, M. (2015) Uvod u menadžment. Akademska knjiga, str. 301-325
Mikerević, D. (2008) Međuzavisnost kvaliteta korporativnog upravljanja i finansijskog izveštavanja. u: 39. Simpozijum SRRS, Zbornik radova, str. 62-81
Novićević, B. (2016) Uzroci i posledice nekvalitetnog izveštavanja. u: Računovodstveni regulatorni okvir i kvalitet finansijskog izveštavanja u RS, SRRS, str. 10-14
Obradović, Z. (2013) Uticaj vlasništva na kvalitet korporativnog upravljanja u Srbiji. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 1
Pavlović, V., Knežević, G. (2016) Izveštavanje o nefinansijskim informacijama za potrebe internih i eksternih korisnika. u: 20. Simpozijum, B. Vrućica, Zbornik radova, str. 221
Šefers, M., Pakaluk, M. (2009) Razumevanje računovodstvene etike. Službeni glasnik
Vasiljević, M. (2009) Kompanijsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1707396D
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
The interest of a commercial company and the liability of its management in Serbia
Mićović Miodrag

Gl Adv komore Vojvodine (2017)
Korporacijska prava akcionara u akcionarskom društvu
Milosavljević Miroslav, i dr.

Strani pravni život (2011)
Osnov odgovornosti pravnih lica za krivična dela
Kolaković-Bojović Milica

prikaži sve [31]