Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 20, str. 81-93
Dejtonska i postdejtonska koncepcija upravne vlasti Bosne i Hercegovine - dvadeset i pet godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresanevenko.vranjes@fpn.unibl.org
Ključne reči: upravna vlast; javna uprava; Dejtonski mirovni sporazum; prenos nadležnosti; OHR; Bosna i Hercegovina
Sažetak
Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine uspostavljena je današnja Bosna i Hercegovina, država sa međunarodnopravnim subjektivitetom, kao višestruko složena, specifična te u državnopravnom, ustavnopravnom i upravnopravnom smislu neponovljiva država. Savremeni politički sistemi ne poznaju takav oblik političko-društvenog uređenja kakav je onaj koji danas egzistira u Bosni i Hercegovini. Od početnih minimalnih Dejtonskim ustavom uređenih nadležnosti zajedničkih institucija, nakon dvadeset i pet godina došlo je do značajne transformacije u svim nadležnostima države. Intervencijom Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u ustavnopravni i zakonski okvir i manjim dijelom sporazumnim prenosom nadležnosti sa entiteta na državni nivo, upravni kapaciteti Bosne i Hercegovine jačali su, kako u organizacionom tako i funkcionalnom smislu, pri tome derogirajući upravnu vlast entiteta u značajnoj mjeri. Navedeno je praćeno snažnom hiperinflacijom upravnih organa i organizacija na državnom nivou, uglavnom poljuljanog legitimiteta, što je uz postojanje upravnih struktura na preostalih trinaest nivoa vlasti postdejtonsku BiH svrstalo u red složenih, segmentiranih i nefunkcionalnih država. Predmet rada je analiza dejtonske i postdejtonske koncepcije upravne vlasti Bosne i Hercegovine nakon dvadeset i pet godina od njenog uspostavljanja. Rad, koristeći metode kvalitativne analize pravnih akata, pravne egzegeze, uporedne i aksiološke metode, a s osloncem na teorije i koncepcije raspodjele nadležnosti u složenim državama, nastoji prikazati dejtonsku i postdejtonsku koncepciju upravne vlasti BiH, koristeći dvadesetpetogodišnju distancu. Osnovna hipoteza istraživanja jeste da države složene organizacione strukture, kao što je BiH, iziskuju decentralizovane organizacione i materijalne strukture u izvršnom sloju vlasti, kako sa aspekta funkcionalnosti i ekonomičnosti, tako i sa aspekta njihove puke održivosti.
Reference
*** (2002) Zakon o Agenciji za informacije i zaštitu BiH. Službeni glasnik BiH, br. 15
*** (2008) Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih organa i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH. Službeni glasnik BiH, br. 36
*** (2003) Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu. Službeni glasnik BiH, br. 29
*** (2003) Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH. Službeni glasnik BiH, br. 5
*** (2009) Informacija o efektima prenosa ustavnih ovlašćenja sa Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine. Banja Luka: Vlada Republike Srpske
*** (2014) Izvještaj o analizi i planu aktivnosti na traženju nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Banja Luka: Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica
*** (2006) The American heritage dictionary of the English language. Boston: Houghton Mifflin, fourth edition
*** (2001) Zakon o državnoj graničnoj službi BiH. Službeni glasnik BiH, br. 19
*** (2008) Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima u BiH. Službeni glasnik BiH, br. 58
*** (2004) Zakon o nestalim licima. Službeni glasnik BiH, br. 50
*** (1997) Sintra deklaracija Savjeta za provođenje mira - PIC. http://www.ohr.int/pic-sintra-declaration-2/, 29. 10. 2020
*** (1995) Ustav BiH. http://www.ccbh.ba/, 29. 10. 2020
*** (2005) Ustav Republike Srpske, amandmani. Službeni glasnik RS, br. 115
*** (2004) Zakon o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH. Službeni glasnik BiH, br. 12
*** (2005) Zakon o prestanku važenja Zakona o odbrani Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 117
*** (2002) Zakon o savjetu ministara. Službeni glasnik BiH, br. 38
*** (1998) Bonski zaključci Savjeta za provođenje mira - PIC. http://www.ohr.int/pic-bonn-conclusions/?print=pdf, 29. 10. 2020
*** (2002) Zakon o državnoj službi u institucijama BiH. Službeni glasnik BiH, br. 19
*** (2002) Zakon o komunikacijama. Službeni glasnik BiH, br. 71
*** (2005) Zakon o odbrani BiH. Službeni glasnik BiH, br. 88
*** (2007) Zakon o Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida. Službeni glasnik BiH, br. 49
*** (2002) Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH. Službeni glasnik BiH, br. 5/03
*** (2000) Zakon o Savjetu ministara BiH i ministarstvima BiH. Službeni glasnik BiH, br. 11
*** (2009) Zaključci NSRS. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 50
*** (1997) Zakon o Savjetu ministara BiH i ministarstvima BiH. Službeni glasnik BiH, br. 4
Ademović, N., Joseph, M., Marković, G. (2012) Ustavno pravo BiH. Sarajevo: Konrad Adenauer Stiftung
Đurđev, A. (2001) Ustavno pravo II, organizacija državne vlasti. Novi Sad: Pravni fakultet
Fira, A. (2002) Enciklopedija ustavnog prava bivših jugoslovenskih zemalja. Novi Sad: Agencija Mir, IV tom
Kuzmanović, R. (2002) Ustavno pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dvanaesto osavremenjeno izdanje
Nešković, R. (2013) Nedovršena država - politički sistem Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung
Stepan, C.A. (1999) Federalism and democracy, beyond the U.S. model. Journal of Democracy, 10/4, 19-34
Vranješ, N. (2013) Organizacija državne uprave u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 3, 138-152
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-29197
primljen: 10.09.2020.
prihvaćen: 02.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka