Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 131-144
Sintaksa u nastavi srpskog jezika u drugom ciklusu obaveznog obrazovanja
OŠ "Stanislav Sremčević", Kragujevac

e-adresazoricasorak@gmail.com
Ključne reči: Cilj; zadaci; operativni zadaci; nastavni sadržaji; ishodi; standardi; srpski jezik; sintaksa
Sažetak
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" broj 88/2017) pored ostalog propisuje principe, opšte ciljeve obrazovanja i vaspitanja, ishode obrazovanja i vaspitanja, standarde obrazovanja i vaspitanja, ključne kompetencije za celoživotno učenje i opšte međupredmetne kompetencije. U članu 10. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja standardi su određeni kao: "Standardi obrazovanja i vaspitanja predstavljaju skup normi na osnovu kojih se vrši procena kvaliteta u sistemu obrazovanja i vaspitanja, i to: 1) standardi postignuća učenika; 2) standardi kvaliteta rada ustanove; 3) standardi kvaliteta udžbenika; 4) standardi kompetencija nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; 5) standardi kompetencija direktora.".
Reference
*** (2009) Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6, str. 2-9
*** (2010) Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 2, godina LIX, 13-16. str
*** (2008) Pravilnik o nastavnom programu za VI razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, Beograd, vol. LVII, br. 5, 26. maj, str. 13
*** (2017) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, broj 88
Bojović-Manić, J.D. (2017) Linearna organizacija rečenice u pripovetkama Grigorija Božovića. Baština, br. 42, str. 13-23
Đukanović, V. (2018) Gramatika - srpski jezik za peti razred osnovne škole. Beograd: BIGZ
Lompar, V. (2009) Gramatika 7 - srpski jezik za sedmi razred osnovne škole. Beograd: Klett
Mihajlović, M.M. (2019) Leksikologija u nastavnim planovima i programima i školskim udžbenicima. Baština, br. 47, str. 85-102
Savović, S., Srdić, J., Ćećez-Iljukić, D. (2016) Dar reči - gramatika za šesti razred 1 osnovne škole. Beograd: Logos
Spasić, N.A. (2019) Poredbene i/ili načinske konstrukcije od Vuka do danas. Baština, br. 48, str. 89-101
Štasni, G., Dobrić, N. (2011) Srpski jezik i jezička kultura - udžbenik za osmi razred. Beograd: Eduka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29216
primljen: 03.02.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0