Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 30, br. 4-6, str. 25-34
Istorijski razvoj životnog osiguranja
aDunav Banka, Sektor za devizno poslovanje, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresapocucamsara@gmail.com, krstinicdalibor@yahoo.com
Sažetak
Prvi počeci nekih oblika obezbeđenja imovine i života sežu u daleku prošlost. Sa pojavom robno-novčanih odnosa i klasnog društva počinje se sa obavljanjem delatnosti osiguranja. Kroz razvoj osiguranja, njegova osnovna funkcija se ne menja, ta funkcija ostaje zaštita imovine i lica. Osiguranje života, kao naročita vrsta osiguranja lica, danas zauzima značajno mesto u delatnosti osiguranja uopšte. Premije osiguranja na svetskom tržištu stalno rastu, kao što se i sam udeo životnih osiguranja u ukupnoj strukturi premija sve više povećava. Još 1996. godine, zauzimao je 57%, dok su ostala neživotna osiguranja zauzimala 43%.U ovom radu bavićemo se istorijskim razvojem osiguranja života, počevši od samog nastanka ove vrste osiguranja do današnjih dana.
Reference
Čolović, V. (2010) Osiguravajuća društva - zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo
Čolović, V. (2012) Mere Narodne banke Srbije protiv osiguravajućeg društva u slučaju nepostupanja po pravilima o upravljanju rizikom. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 10-12, str. 1-14
Lukić, Ž.M. (1929) Ugovor o osiguranju života. Beograd: V. S. Janićijević
Milenković, V. (1932) Ekonomska istorija Beograda: do svetskoga rata (Economic History of Belgrade: to World War ). Beograd: Piščevo izdanje
Ogrizović, D. (1985) Ekonomika osiguranja (Insurance Economics). Sarajevo: ZOIL
Petrović, Z., Petrović, T. (2003) Osiguranje života. Beograd: Glosarijum
Petrović, Z.M., Mrkšić, D. (2005) Životna osiguranja. Beograd: Dis public
Petrović, Z.M. (2006) Osiguranje života i srodna osiguranja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Počuča, M. (2007) Ugovor o osiguranju i raspisivanje javne nabavke za usluge osiguranja. Pravo - teorija i praksa, vol. 24, br. 11-12, str. 60-65
Raynes, H.E. (1964) A History of British insurance. London: Sir Isaac Pitman and sons Ltd, reprint 1968
Šulejić, P.Ž. (1997) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet
Tasić, A. (1976) Osnovi osiguranja. Beograd: Privredno-finansijski vodič
Trenerry, F.C. (1926) The origin and early history of insurance. London
Vaughan, E., Vaughan, T. (2000) Osnove osiguranja - upravljanje rizicima. Zagreb: Mate
Žarković, N. (2005) Tržište osiguranja Srbije i Crne Gore u 2004. godini. Revija za pravo osiguranja, 4(1-2): 37-40
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2011)
Dejstvo akcesornih uslova osiguranja
Ilkić Zoran

Strani pravni život (2011)
Krah Austrijskog osiguravajućeg društva 'Feniksa' i neposredne posledice tog događaja u Kraljevini Jugoslaviji
Rohrbach Wolfgang, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2002)
Istorijski razvoj životnog osiguranja
Petrović Zdravko M.

prikaži sve [44]