Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 84  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 72, br. 2, str. 68-79
Standardne i molekularne metode dijagnostike infekcija izazvanih konjskim herpesvirusima 1 i 4
Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Srbija

e-adresanenadmilic@vet.bg.ac.rs, andrea.zoric@vet.bg.ac.rs, jakovmoni@vet.bg.ac.rs
Ključne reči: EHV-1; EHV-4; PCR; serologija; sekvenciranje; izolacija virusa
Sažetak
Uvod. Konjski herpesvirus 1 (EHV-1) izaziva respiratorne infekcije mladih konja, promene u CNS-u i pojavu abortusa kod gravidnih kobila. Infekcije izazvane konjskim herpesvirusom 4 (EHV-4) se manifestuju ispoljavanjem respiratornih simptoma oboljenja kod životinja, a ređe pojavom abortusa. Infekcije izazvane prethodno navedenim virusima prisutne su u populaciji konja širom sveta. Cilj i pristup. U cilju laboratorijske dijagnostike, odnosno izrade odgovarajućih epizootioloških studija o prisustvu virusa EHV-1 i EHV-4 u populaciji konja na određenom prostoru, primenjuju se serološke metode kao što su ELISA ili test virus neutralizacije. Primenom navedenih metoda se vrši otkrivanje prisustva i titra specifčnih antitela protiv prethodno navedenih virusa u uzorcima krvnih seruma konja. Ovde treba napomenuti da su danas dostupni i komercijalni kitovi za izvođenje metode ELISA koji omogućavaju diferencijaciju specifčnih EHV-1 i EHV-4 antitela. Konjski herpesvirus 1 i konjski herpesvirus 4 se mogu izolovati na kulturama ćelija poreklom od konja, kao i na drugim ćelijskim linijama, a daju karakterističan citopatogeni efekat. Pored navedenih klasičnih virusoloških metoda, danas su u upotrebi i molekularne metode dijagnostike kao što su PCR ili real-time PCR. Ključni nalazi i zaključak. Lančana reakcija polimeraze (PCR) predstavlja pogodnu screening metodu za brzo i pouzdano otkrivanje prisustva virusa EHV-1 i EHV-4 u ispitivanim uzorcima poreklom od konja. Real-time PCR je osetljiva, specifčna i kvantitativna metoda čijom primenom se takođe može utvrditi prisustvo navedenih virusa u organizmu konja. Metodom sekvenciranja genoma virusa EHV-1 i EHV-4 se mogu utvrditi sličnosti ili razlike između pojedinih sojeva virusa, odnosno može se izvršiti molekularna karakterizacija sojeva virusa EHV-1 i EHV-4 dominantno prisutnih u populaciji konja na određenoj teritoriji.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/VETGL170227002M
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka