Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 90, str. 61-76
Sinteza pravnog teksta i programskog koda - slučaj Rikardijanskog ugovora
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresapepi@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200120)

Sažetak
Format tradicionalnih ugovora ima za cilj da obezbedi pravnu sigurnost strana i definiše arsenal sredstava raspoloživih u potencijalnom sporu. Kako tehnologija postaje organski elemenat prava, njegovog nastanka, primene, kontrole i razvoja, postojeći format zahteva novo promišljanje. Rad se bavi pitanjem korišćenja "najboljeg iz oba sveta" (tehnologije i prava) kako bi se obezbedila adekvatna transformacija ugovora u kontekstu uticaja tehnološkog razvoja. Reprezentativni izraz opisanog procesa jesu tzv. pametni ugovori. Pametni ugovori su samoimplementirajući kompjuterski programi zasnovani na algoritmu. Osnovno ograničenje pametnih ugovora je nemogućnost da se kompleksnije ugovorne klauzule konvertuju u programski kod. Pametni ugovori sagledani isključivo kao kompjuterski programi nisu primenljivi: sadašnji trenutak zahteva da se kod i tekst uzajamno komplementiraju. Jedan od vidova ovog dopunjavanja je koncept Rikardijanskog ugovora. Rad se bavi osobinama ovog ugovora od kojih je najvažnija sledeća: reč je o konceptu koji je čitljiv za ljude (kao i ugovor na papiru) i za program (podoban za analiziranje kao i baza podataka). Rikardijanski ugovor ima tri elementa: parametre, programski kod i pravni tekst. Ne implicira pravnu obavezu već potencijalno može da ima ulogu vodiča za interpretaciju sporazuma. Rad ispituje da li su pametni ugovori de lege lata na tom stepenu razvoja da obezbede opisano potpuno regulisanje, te da li je odgovor na pitanje njihove efektivne primenljivosti Rikardijanski ugovor: upravo njegov koncept obezbeđuje da se u programski kod učita ono što je moguće konvertovati u računarski jezik, a da se pravnim tekstom definišu uslovi koji su kompleksni.
Reference
Brown, R.G. (2018) The Corda Platform: An Introduction. Preuzeto 19. 06. 2020. https://www.corda.net/content/corda-platform-whitepaper.pdf
Cvetković, P. (2020) Pravni aspekti primene blokčejna - primer pametnih ugovora. Pravna riječ, Banja Luka, Godina XVII. Br. 63. str. 73-96
Cvetković, P. (2020) Blokčejn kao pravni fenomen - uvodna razmatranja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 59, br. 87, str. 127-144
Grigg, I. (1996) The Ricardian contract. Preuzeto 02. 04. 2020. http://iang.org/papers/ricardian_contract.html
Grigg, I. (2017) On the intersection of Ricardian and Smart Contracts. Preuzeto 01. 06. 2020. http://iang.org/papers/intersection_ricardian_smart.html#ref_Szabo
Hazard, J.G., Haapio, H. (2017) Wise Contracts: Smart Contracts that Work for People and Machines. SSRN Electronic Journal, Pristupljeno 20. 05. 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2925871
Iftikhar, I. (2018) What are Ricardian contracts? A Complete Guide. Pristupljeno 03. 06. 2020. https://101blockchains.com/ricardian-contracts
Lauslahti, K., Mattila, J., Seppala, T. (2017) Smart Contracts: How Will Blockchain Technology Affect Contractual Practices?. ETLA Reports, No 68. Pristupljeno 01. 07. 2020. https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-68.pdf
Lipshaw, J.M. (2018) The Persistence of 'Dumb' Contracts. Pristupljeno 10.07.2020. https://www.researchgate.net/profile/Jeffrey_Lipshaw/publication/326475422_The_Persistence_of_'Dumb'_Contracts/links/5c3b4db7a6fdccd6b5a9e41f/The-Persistence-of-Dumb-Contracts
Regnath, E., Steinhorst, S. (2018) SmaCoNat: Smart Contracts in Natural Language. u: 2018 Forum on Specification & Design Languages (FDL), IEEE, Pristupljeno 01. 09. 2020. https://www.researchgate.net/publication/328815776_SmaCoNat_Smart_Contracts_in_Natural_Language
Sklaroff, M.J. (2017) Smart Contracts and the Cost of Inflexibility. University of Pennsylvania Law Review, 166, Pristupljeno 06. 05. 2020. https://pdfs.semanticscholar.org/0783/0f2f209fcf5ad916848448baacdbfb78fe7c.pdf
Szabo, N. (1996) Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets. Pristupljeno 05. 05. 2020. http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html. Pristupljeno 1. aprila 2020
von Haller, G.M. (2016) Blockchain 2.0: Smart Contracts And Challenges. Pristupljeno 02. 03. 2020. https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/infocus/fintech/blockchain2_0_martinvonhallergroenbaek_08_06_16.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-29556
primljen: 24.11.2020.
prihvaćen: 15.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2020)
Pravna odgovornost u kontekstu veze blokčejn tehnologije i pametnih ugovora - uvodna razmatranja
Cvetković Predrag

Rev Kopaoničke škole prirodnog prava (2021)
Blokčejn kao metod rešavanja hold-up problema
Cvetković Predrag N.