Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 3, str. 305-317
Pametni ugovori kao inovacija u pravu osiguranja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaandrea.djurovic@hotmail.com
Sažetak
Jedna od veoma aktuelnih tema u oblasti osiguranja i jedna od velikih inovacija u ugovornom pravu, kao i u pravu osiguranja su pametni ugovori. Metodom teorijske analize, autorka istražuje šta su zapravo pametni ugovori, kako i koliko su zastupljeni u pravu osiguranja i, na kraju, koji su pravni problemi koji se pojavljuju kod pametnih ugovora. U svom radu autorka analizira pojam blockchain tehnologije, pravi poređenje sa običnim ugovorima i analizira uticaj pametnih ugovora u pravu osiguranja. Naglašava da su pametni ugovori tek u eksperimentalnoj fazi i da postoje veliki tehnički i pravni izazovi za koje je potrebna spremnost evropskog i domaćeg zakonodavca na kreiranje posebnog regulatornog okvira u kojem će se pronaći razumna rešenja i u kojem će pametni ugovori moći da dostignu svoj puni potencijal.
Reference
Borselli, A. (2019) Smart Contracts in Insurance: A Law and Futurology Perspective. u: Marano Pierpaolo, Noussia Kyriaki [ur.] InsurTech: A Legal and Regulatory View, Cham: Springer, 101
Cvetković, M. (2019) Smart ugovori - revolucija ili komplikacija?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 58, br. 85, str. 225-242
Durovic, M., Janssen, A. (2019) The formation of Smart Contracts and beyond: Shaking the Fundamentals of Contract Law?. u: DiMatteo Larry, Cannarsa Michael, Poncibo Cristina [ur.] Smart Contracts and Blockchain Technology: Role of Contract Law, Cambridge: Cambridge University Press, 6
Edmonds, C. Can blockchain smart contracts replace (re)insurance contracts?. internet izvor bez broja strane
Edmonds, C. Can blockchain smart contracts replace (re)insurance contracts?. dostupno na adresi: https://www.ledgerinsights.com/blockchain-smart-contracts-insurance/, 1. 5. 2020
Fairfield, J.A.T. (2014) Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection. Washington and Lee Law Review Online, Vol. 71, Nr. 2, 35
Foglia, G., Zucca, M., Dalla, F.O. Blockchain and smart contracts: Application in the insurance industry and legal framework. internet izvor bez broja strane
Foglia, G., Zucca, M., Ottavia, D.F. Blockchain and smart contracts: Application in the insurance industry and legal framework. dostupno na adresi: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=803af01d-6a78-4b59-b660-b7dad06f1cf6, 12. 5. 2020
Gatteschi, V., Lamberti, F., Demartini, C., Pranteda, C., Santamaria, V. (2018) Blockchain and Smart Contracts for insurance: Is the Technology Mature Enough?. Future Internet, Nr. 2, dostupno na adresi: https://www.researchgate.net/publication/323298791_Blockchain_and_Smart_Contracts_for_Insurance_Is_the_Techno logy_Mature_Enough, 2. 5. 2020, 4
Joshua, F.A.T. (2014) Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection. Washington and Lee Law Review Online, Vol. 71, Nr. 2
Savelyev, A. (2016) Contract Law 2.0: 'Smart' Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law. Higher School of Economics, Research Paper No. WP BRP 71/LAW/2016, dostupno na adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885241, 1. 5. 2020
Szabo, N. (1997) Formalizing and Securing Relationships on Public Networks. dostupno na adresi: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469-publisher=First, 1. 5. 2020
Tomić, K. (2018) Blockchain tehnologija, pametni ugovori i njihova implementacija u industriji osiguranja. u: Jovanović Slobodan, Marano Pjerpaolo [ur.] Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 136
Živković, S. (2018) Blockchain tehnologija. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, završni rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2003305C
primljen: 26.05.2020.
prihvaćen: 11.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka