Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 46, br. 1, str. 55-61
Plamenjača suncokreta i mere borbe
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: H. annuus; otpornost; Plasmopara halstedii; plamenjača; mere borbe
Sažetak
Suncokret (Helianthus annuus) je najvažnija uljana kultura, od koje se dobija kvalitetno ulje za ljudsku ishranu i tehničku upotrebu. Suncokret napada više od 40 raznih prouzrokovača bolesti od kojih samo određen broj stvara velike probleme u proizvodnji (Aćimović, 1998). Značajno mesto zauzimaju fitopatogene gljive. Jedna od ekonomski najštet- nijih bolesti je plamenjača, koju prouzrokuje gljiva Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et Toni. (syn. Plasmopara helianthi Novot.). U povoljnim uslovima za njen razvoj, može da smanji prinos suncokreta i do 50%. Zbog prisustva velikog broja fizioloških rasa u okviru ove gljive, otežana je borba protiv ovog patogena. Zato se koriste agrotehničke mere, hemijske mere i karantinske mere borbe. U našoj zemlji dominira rasa 730, tako da je testiranje sortimenta usmereno u pravcu stvaranja otpornih hibrida na ovu rasu plamenjače. Ne zanemaruje se i mogućnost prisustva i drugih rasa. Zbog pojave plamenjače u toku vegetacije 2008. godine, predmet naših istraživanja je i hemijska mera borbe. One su opravdane u slučaju sekundarnih infekcija. U ovom radu na biljkama tretiranim fungicidima ispitan je kvalitet semena na sadržaj ulja i belančevina, klijavost i prisustvo patogena u semenu. Dobijeni rezultati su potvrdili naše pretpostavke o opravdanosti primene hemijske zaštite kod sekundarne pojave plamenjače.
Reference
Aćimović, M. (1998) Bolesti suncokreta. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Lačok, N. (2008) Osnovne bolesti suncokreta njihova štetnost i mere borbe. u: Zbornik radova sa savetovanja o proizvodnji ratarskih kultura, Jalta, Ukrajina, rad je u štampi
Lačok, N. (2008) Zdrav suncokret - garancija za dobijanje ulja visokog kvaliteta. u: Savetovanje industrije ulja (XLIX), Herceg Novi, Zbornik radova, Novi Sad: Tehnološki fakultet, str. 45-51
Maširević, S., Jasnić, S. (2006) Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii). Biljni lekar, vol. 34, br. 4-5, str. 315-319
Panković, D., Jocić, S., Lačok, N., Sakač, Z., Škorić, D. (2004) The use of PCR-based markers in the evaluation of resistance to downy mildew in ns-breeding material. Helia, vol. 27, br. 40, str. 149-158
Panković, D., Radovanović, N., Jocić, S., Satović, Z., Škorić, D. (2007) Development of co-dominant amplified polymorphic sequence markers for resistance of sunflower to downy mildew race 730. Plant Breeding, 126(4): 440
Škorić, D., Jocić, S., Gvozdenović, S. (2006) Dostignuća u oplemenjivanju suncokreta na otpornost prema bolestima, volovodu i insektima. Biljni lekar, vol. 34, br. 4-5, str. 299-313
Vear, F., Philippon, J., Roche, S., Walser, P., de Tourvieille, L.D., Mouzeyar, S., Nicolas, P. (2000) Genetical analyses of the sunflower downy mildew resistance gene Pl5. u: Int. Sunflower Conference, (15), proceedings, 12-15 June, Toulouse, France, Paris: Int. Sunflower Association
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2008)
Oplemenjivanje suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
Miklič Vladimir, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2009)
Oplemenjivanje na otpornost prema plamenjači suncokreta
Jocić Siniša, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Molekularni markeri u oplemenjivanju suncokreta
Panković Dejana, i dr.

prikaži sve [13]