Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:53
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 34, br. 4-5, str. 315-319
Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii)
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresastevems@ifvcns.ns.ac.yu
Sažetak
Plamenjača suncokreta predstavlja jednu od najštetnijih bolesti suncokreta kod nas. U godinama povoljnim za razvoj plamenjače može biti zaraženo i do 50% biljaka, sa smanjenjem prinosa sistemično zaraženih biljaka od oko 50%. Uvođenjem domaćih hibrida, otpornih prema prouzrokovaču plamenjače, ovo oboljenje se sporadično javlja i prouzrokuje manje štete. Prouzrokovač oboljenja je gljiva Plasmopara halstedii (syn.: P. helianthi). Simptomi se javljaju u dva osnovna tipa - sistemična i lokalizovana zaraza. Zaraza korena, klijanaca ili mladih biljaka suncokreta ispoljava se sistemičnom zarazom, dok se lokalna zaraza javlja kod starijih biljaka, kao sekundarna infekcija. Najtipičniji simptomi su na naličju zaraženih listova u vidu guste bele navlake, sastavljene od micelije, konidiofora i konidija gljive. Sistemično zaražene biljke zaostaju u porastu. Na njima se obrazuju sitnije, manje glavice, koje su često sterilne. P. halstedii prezimljava i održava se u zaraženim biljnim ostacima, kao i u semenu pomoću trajnih spora-oospora. Tokom vegetacije gljiva se širi konidijama, koje se obrazuju na površini zaraženih delova biljaka. U okviru osnove vrste P. halstedii postoji veliki broj fizioloških rasa. U mere zaštite spadaju agrotehničke i hemijske mere suzbijanja parazita. Od hemijskih mera primenjuje se tretiranje semena fungicidima na bazi metalaksila.
Reference
Aćimović, M. (1984) Report on the sub-network on sunflower disease mapping. u: Report of the 1984 Consultation on the European Cooperative Network on Sunflower, Appendix 7, str. 1-6
Guenard, M., Maširević, S. (2004) Parasite: Plasmopara helianthi Novot P. halstedii, Seed-borne diseases on wheat, barley, corn, sunflower and carrot. ISTA
Gulya, T.J., Sackston, W.E., Viranyi, F., Maširević, S.M., Rashid, K.Y. (1991) New races of the sunflower downy mildew pathogen (Plasmopara halstedii) in Europe and North and South America. Journal of Phytopathology, 132, 303-311
Marić, A., Čamprag, D., Maširević, S. (1988) Bolesti i štetočine suncokreta i njihovo suzbijanje. Beograd: Nolit
Maširević, S. (1992) Rase prouzrokovača plamenjače Plasmopara halstedii kod nas i u svetu. u: XXVI Seminar agronoma, Zbornik radova, str. 405-409., Sveska 20
Maširević, S. (2003) Značaj otpornosti hibrida suncokreta na bolesti u izboru za široku proizvodnju u Evropi i u nas. u: Zbornik referata XXXVII Seminara Agronoma, Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 301-310
Maširević, S.M. (2003) Paraziti suncokreta koji se prenose semenom. Biljni lekar, vol. 31, br. 6, str. 577-584
Tourvieille, D., Gulya, T., Maširevic, S., Penaud, A., Rashid, K., Viranyi, F. (2000) New nomenclature of races of Plasmopara halstedii (sunflower downy mildew). u: Int. Sunflower Conf. (15th), France, 12-15 June, Toulouse, str. I 61-I 66
Viranyi, F., Maširević, S.M. (1991) Pathogenic races of sunflower downy mildew in Europe: Present state, problems and prospects. Helia, l4(15), 7-10
Viranyi, F., Gulya, T.J., Maširević, S. (1992) Races of Plasmopara halstedii in Central Europe and their metalaxyl sensitivity. u: Int. Sunf. Conf. (13th), Sept 7-11, 1992, Pisa, Italy, Vol I str. 865-868
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Biljni lekar (2003)
Paraziti suncokreta koji se prenose semenom
Maširević Stevan M.

Biljni lekar (2006)
Bolesti klijanaca suncokreta
Jasnić Stevan, i dr.

Biljni lekar (2006)
Trulež korena, stabla i glavice suncokreta
Maširević Stevan, i dr.

prikaži sve [9]