Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 48, br. 3, str. 425-436
Elementi harmonizacije prava u Zakonu o policiji
Viša škola unutrašnjih poslova
Ključne reči: harmonizacija; pridruživanje; evropske integracije; standardi; Zakon o policiji; načela policijskog postupanja
Sažetak
Proces pridruživanja, odnosno integracije, podrazumeva prihvatanje posebnog pravnog sistema nadnacionalne organizacije. Pridruživanjem se država priprema za buduće članstvo, a što je posebno karakteristično kod pridruživanja Evropskoj uniji, gde države kandidati prihvataju set pravila koja treba da ih pripreme da postanu deo Unije. Sporazumom o pridruživanju utvrđuju se prava i obaveze, posebno kreirane za svaku od pridruženih država, a odnose se na prihvatanje političkih, ekonomskih i pravnih standarda. U radu je dat pojam standarda i pojam pravnih standarda, kao i njihova zastupljenost u Zakonu o policiji. Posebno je analizirana zastupljenost tzv. "načela kvalitetne uprave" definisanih u Ugovoru iz Nice i Povelji o fundamentalnim pravima, u najnovijem Zakonu o policiji. Takođe je ukazano na određena očekivanja u harmonizaciji prava unutrašnjih poslova. U procesu reforme koji je u toku potrebno je doneti propise usklađene sa odgovarajućim evropskim standardima u toj oblasti, kako bi se proces pridruživanja nastavio u željenom pravcu.
Reference
*** (2000) Europeanisation of law: The legal effects of European integration. Portland Oregon: Oxford
Finnemore, M., Sikkink, K. (1998) Dinamika međunarodnih normi i politička promena. Međunarodna organizacija, 52, 4, Jesen
Fluri, H.P. (2004) Upravljanje sektorom bezbednosti i reforma tog sektora u zemljama Jugoistočne Evrope. Ljudska bezbednost, Beograd, II/1
Ilić-Gasmi, G. (2004) Reforma Evropske unije - institucionalni aspekti. Beograd
Janjević, M. (2003) Treći stub Evropske unije - saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Beograd: Službeni list SRJ
Kavran, D.Đ., Vukašinović, Z. (2004) Evropski upravni prostor i reforma javne uprave. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 2-3, str. 9-34
Kavran, D.Đ. (2004) Evropski upravni prostor, reforma i obrazovanje državne uprave. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 1059-1075
Miščević, T. (2005) Pridruživanje Evropskoj uniji. Beograd
Mitrović, D.M., Račić, O., ur. (1996) Pravo Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Nizzo, C. National public administrations and European integration. OECD, SIGMA papers
Rabrenović, A. (2002) Načela 'kvalitetne uprave' u pravu Evropske unije. Javna uprava, broj 1
Reuter, P. (1961) International institutions. New York: Praeger University Series
Robertson, A. (1957) Legal problem of European integration. Hague: Academy of International Law
Schwarze, J. (1996) Administrative law under European influence. London
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka