Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 29  
Back povratak na rezultate
2013, br. 1, str. 151-170
Granulometrijski sastav polaznog uzorka klase krupnoće -3,35 mm - faktor pouzdanosti Bond-ovog radnog indeksa meljivosti
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
bRTB Bor, Bor

e-adresajsokolovic@tf.bor.ac.rs
Projekat:
Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojećim proizvodnim sistemima Rudnika Bakra Bor i Rudnika Bakra Majdanpek (MPNTR - 33007)
Usavršavanje tehnologija eksploatacije i prerade rude bakra sa monitoringom životne i radne sredine u RTB Bor grupa (MPNTR - 33038)

Ključne reči: ruda bakra; kinetika; meljivost; Bond; prerada
Sažetak
Istraživanja Bond-ovog radnog indeksa meljivosti na siromašnoj i bogatoj rudi bakra RB Bor dala su dva, za teoriju i praksu procesa mlevenja, značajna rezultata. Jedan potvrđuje prethodna teorijska i praktična iskustva na ovim sirovinama, a to je, nešto veća otpornost usitnjavanja siromašne u odnosu na bogatu rudu bakra Wi s = 14,11 kWh/t, odnosno Wi bs = 13,35 kWh/t. Drugi rezultat ukazuje na uticaj granulometrijskog sastava polaznog uzorka za određivanje Bond-ovog radnog indeksa klase krupnoće -3,35 mm, na vrednost ovog pokazatelja, Wi b = 16,28 kWh/t tj. Wi bs = 13,35 kWh/t. Mala razlika u otpornosti prema usitnjavanju ispitivanih ruda bakra daje mogućnost zajedničke prerade ovih sirovina. Konstatovani uticaj granulometrijskog sastava polaznog uzorka na vrednost Bond-ovog radnog indeksa, pored teorijskog ima i veliki praktičan značaj pri projektovanju i izboru procesne opreme u procesu mlevenja. Istraživanja kinetike mlevenja siromašne i bogate rude bakra, kao i različita vremena potrebna za dobijanje proizvoda mlevenja određene finoće potvrđuju prethodnu konstataciju.
Reference
Ahmadi, R., Shahsavari, Sh. (2009) Procedure for determination of ball Bond work index in the commercial operations. Minerals Engineering, 22(1): 104-106
Bond, F.C. (1949) Standard grindability test tabulated. Trans. Am. Inst. Min. Eng., 183 313
Bond, F.C. (1952) The third theory of communition. Trans Am. Inst. Min. Eng., 193 484
Bond, F.C. (1961) Crushing and grinding calculations. British Chemical Engineering, Parts I and II, 6(6-8)
Magdalinović, N. (1985) Usitnjavanje i klasiranje mineralnih sirovina - praktikum. Bor
Magdalinović, N. (1989) A procedure for rapid determination of the Bond work index. International Journal of Mineral Processing, 27(1-2): 125-132
Magdalinović, N. (1992) Energija usitnjavanja. Bor: Tehnički fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/rudrad1301155S
objavljen u SCIndeksu: 29.05.2013.