Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 14, br. 2-3, str. 26-30
Prekinuti srčani zastoj
Dom zdravlja Subotica, Služba hitne medicinske pomoći, Subotica

e-adresaelica@open.telekom.rs
Sažetak
Cilj rada: Analiza reanimacionih postupaka kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom tokom sanitetskog transporta iz kućnih uslova do Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodina. Materijal i metode: Retrospektivna analiza urgentnih protokola, SHMP Subotica, pacijenata koji su reanimirani tokom transporta do Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodina (IKVBV), od juna 2012. do marta 2014. godine Podaci su obrađeni u statističkom programu Statistika 7. Rezultati: Od dana potpisivanja trojnog sporazuma između IKVBV, Opšte bolnice Subotica i Službe hitne medicinske pomoći Subotica (juna 2012. godine) realizovano je 174 sanitetskih transporta od kuće (odnosno sa Urgentnog odeljenja Opšte bolnice Subotica) do sale za kateterizaciju IKVBV, pacijenata sa akutnim infarktom sa ST elevacijom. Tokom sanitetskog transporta se koristi savremeni monitoring svih vitalnih parametara (srčana frekvenca, krvni pritisak, respiratorna frekvenca, SpO2, ETCO2) kao i EKG monitoring i analiza ST segmenta . Svi pacijenti su primili inicijalnu terapiju: Andol tbl. 300mg, Plavix tbl. 600 mg, oksigenoterapiju i adekvatnu analgeziju, morfijum (MO). Tokom sanitetskog transporta (koji traje približno 60 minuta) kod 12 bolesnika je došlo do ventrikularne fibrilacije i prestanka disanja. Do ventrikularne fibrilacije je došlo nakon 20-40 minuta od početka sanitetskog transporta. Svi pacijenti su uspešno defibrilirani (prekinut srčani zastoj), uspostavljen je sinusni ritam i stanje svesti, sem kod jednog pacijenta koji je završio sa letalnim ishodom. Uspešnost reanimacije tokom transporta pacijenata je 92%. Zaključak: Šezdesetominutni transport pacijenata sa STEMI infarktom, ukoliko dođe do malignog poremećaja srčanog ritma, uz dobru opremu i kontinuirani monitoring, omogućava visoki procenat preživljavanja. Ventrikularna fibrilacija, pred lekarom, dovodi do trenutne reakcije i prekida srčanog zastoja sa brzim uspostavljanjem ROSC-a i bez posledica.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka