Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 10, br. 2, str. 88-92
Učestalost srčanog zastoja u ženskoj populaciji
SHMP, DZ 'Dr Đorđe Lazić', Sombor

e-adresaanakasap@gmail.com
Sažetak
Uvod: Bolesti srca predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti kod žena. Ženske osobe starosti 50 godina imaju 46% verovatnoće za razvoj koronarne bolesti i 31% šanse da umru od iste. Cilj rada je da prikažemo učestalost srčanog zastoja kod žena u našoj opštini, posmatrano u toku 4 godine. Metod rada: Retropsektivna analiza podataka dobijenih iz protokola Službe Hitne medicinske pomoći za period od 01.1.2006. do 31.12.2009.godine i statistička obrada dobijenih rezultata. Rezultati: U periodu od 01.01.2006. godine do 31.12.2009. godine ukupno je sprovedeno 177 kardiopulmonalnih reanimacija (KPR), od čega 50 (28.2%) kod osoba ženskog pola. Asistolija ili bezpulsna električna aktivnost (PEA) kao inicijalni ritam se nalazila kod 31 (62%) žene, a ventrikularna fibrilacija (VF) kod 19 (38%) žena. Ukupan broj smrtnih ishoda kod žena je 25 (50%). Najveća frekvenca smrtnog ishoda je u životnom dobu od 70-79 godina. Kod 50% žena evidentiran je povratak spontane cirkulacije (ROSC) kao ishod, kratkoročno posmatrano, a najčešće među ženama starosti 60-79 godina. U VF u 71.87% slučajeva smo dobili ROSC kod žena. Spontano disanje do prijema u koronarnu jedinicu uspostavljeno je kod 15 (60%) žena kod kojih je postignut ROSC. Kod 10% slučajeva isporučen je veći broj defibrilacija od 7, i dobijen ROSC u svim slučajevima. U 13% slučajeva pacijentkinje su otpuštene iz bolnice. Zaključak: Učestalost iznenadne srčane smrti kod žena je poslednjih 25 godina oko 30%. Inicijalni ritam u žena je češće PEA ili asistolija, a u VF imaju veći procenat uspostavljanja ROSC-a. Iako su starije, imaju manju prevalencu iznenadne srčane smrti van bolnice, a češći je ritam aresta PEA ili asistolija, preživljavanje ženske populacije nakon iznenadne srčane smrti treba da bude predmet daljih studija.
Reference
Albert, C.M., i dr. (2005) Phobic anxiety and risk of coronary heart disease and sudden cardiac death among women. Circulation, 111(4): 480-487
Albert, C.M., Chae, C.U., Grodstein, F., Rose, L.M., Rexrode, K.M., Ruskin, J.N., Stampfer, M.J., Manson, J.E. (2003) Prospective study of sudden cardiac death among women in the United States. Circulation, 107(16): 2096-101
Albert, C.M., Nam, E.G., Rimm, E.B., Jin, H.W., Hajjar, R.J., Hunter, D.J., MacRae, C.A., Ellinor, P.T. (2008) Cardiac sodium channel gene variants and sudden cardiac death in women. Circulation, 117(1): 16-23
Ilić, B., Terzić, A., Periškić, T. (2007) Akutni koronarni sindrom u Somborskoj opštini tokom 2006. godine. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 7, br. 2-3, str. 109-112
Kim, C., Fahrenbruch, C.E., Cobb, L.A., Eisenberg, M.S. (2001) Out-of-hospital cardiac arrest in men and women. Circulation, 104(22): 2699-2703
Myerburg, R.J., Kessler, K.M., Estes, D., Conde, C.A., Luceri, R.M., Zaman, L., Kozlovskis, P.L., Castellanos, A. (1984) Long-term survival after prehospital cardiac arrest: analysis of outcome during an 8 year study. Circulation, 70(4): 538-46
Preis, S.R., Hwang, S.J., Coady, S., Pencina, M., DAgostino, B.R., Savage, P.J., i dr. (2009) Trends in all-cause and cardiovascular disease mortality among women and man with and without diabetes mellitus in the Framingham heart study 1950 to 2005. Circulation, 119, str. 1728-35
Toh, S.S., i dr. Coronary heart disease in postmenopausal recipients of estrogen plus progestin therapy: Does the Increased Risk Ever Disappear?. Annals of Internal Medicine, 152: 211-7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2011.

Povezani članci

Medicinski pregled (2011)
Prevencija iznenadne srčane smrti implantabilnim kardioverter defibrilatorom
Kovačević Dragan V., i dr.

ABC - čas urg medicine (2008)
Maligni poremećaji srčanog ritma kod kardiomiopatija različite etiologije
Popov Tanja, i dr.

ABC - čas urg medicine (2013)
Srčani zastoj u vanbolničkim uslovima
Roksandić Branka, i dr.