Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2008, br. 22-23, str. 41-50
Savremeni železnički terminali - renesansa terminala na prelasku dva veka
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Ključne reči: železnički terminali; geneza; integracija; superpozicija; preporod
Sažetak
Vreme velikih i brzih globalnih promena zahvaljujući novim tehnologijama i mogućnostima, kao i kretanju kapitala, rezultuje velikom arhitektonskom produkcijom u svim oblastima. Saobraćajna infrastruktura se takođe u čitavom svetu reorganizuje integrišući sve vidove saobraćaja u jedinstveni sistem. Ovom integracijom su izrazitije prednosti svih vidova transporta, a mane redukovane. U skladu sa ovakvim tendencijama, došlo je do oživljavanja železničkog putničkog saobraćaja, a sa njim i do ponovnog aktueliziranja terminala u gradovima, kao ključnih mesta na železničkoj mreži. Veliki železnički terminali su uvek bili važni objekti kako za jedan grad i društvo tako i za istoriju arhitekture. Na primerima istorijskih objekata ove vrste moguće je pratiti njihovu genezu, od glamuroznog 19. veka, preko stagnacije u 20. veku, do renesanse terminala u poslednjih dvadesetak godina. Stanični objekti su kako u funkcionalnom, tako i u pojavnom smislu pretrpeli izmene tako da se danas, i bez neophodne vremenske distance, mogu već prepoznati opšti funkcionalni zahtevi koje oni treba da zadovolje i budu u funkciji sve zahtevnijih korisnika. Koncepti stanica prolaznog tipa kao prihvatljivijeg od čeonog, kakav poznajemo kod starih terminala, povoljniji je po grad dajući mogućnost povezivanja po vertikali raznih vidova saobraćaja, a da se ne ometa gradska mreža. Razni modaliteti ovog tipa stanica daju i različite mogućnosti oblikovanja, od dizajniranja samo ulaza u podzemni kompleks stanice, do formiranja jedinstvenog svoda celokupnog nadzemnog staničnog objekta. Nestajanje barijera za korisnike, obilje dnevnog svetla, prostor pun vizura laka orijentacija i sigurno kretanje kroz prostor, samo su neki od navedenih imperativa. Veliki zahtevi i investicije za ove objekte, okupili su najistaknutije arhitekte i konstruktere, ponudivši reviju savremenih terminala koji objedinjavajući statični i dinamični karakter objekta u jedinstvenu celinu, slave savremene tehnologije i brzinu, otvarajući novo slavno poglavlje u istoriji arhitekture železničkih terminala.
Reference
*** (1999) L'Architecture d'Aujourd'hui, 321, mart
*** (2002) Architects Journal, 25, jun
Blow, C. (2005) Transport terminals and modal interchanges. Oxford: Architectural press
Ferrarini, A. (2005) Railway stations. Electa Architecture
Meeks, C. (1956) The railroad stations. Dover publication
Ross, J. (2000) Railway station: Planning, design and management. Oxford: Architectural Press
Stevanović, K.N. (2007) Morfologija savremenih prolaznih železničkih putničkih terminala. Beograd: Arhitektonski fakultet, magistarski rad
Thorne, M. (2001) Modern train and splendid stations. Chicago: Marrell
Ventura, P. (2004) Citta e Stazione Ferroviaria. Firenze University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2009.

Povezani članci