Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 240  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 2, str. 1-16
Lično ime
aUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresainfo@pravnifakultet.rs, krstinicdalibor@yahoo.com, katarina.petrovic@omv.com
Ključne reči: lično ime; prezime; Republika Srbija; Porodični zakon
Sažetak
Pravo na lično ime predstavlja najvažniji izraz ličnog identiteta, kao i apsolutno subjektivno pravo svakog pojedinca. Pored toga ličnim imenom se izdvaja pojedinac u poznatom i društvenom kontekstu, a predstavlja i sredstvo kojim država identifikuje svoje subjekte. Bez postojanja ličnog imena život u zajednici bi bio nezamisliv, što znači da je ova vrsta individualizacije stara koliko i samo ljudsko društvo. Ipak, vemenom su se menjali načini ove individalizacije. Danas, se u Republici Srbiji lično ime sastoji od prezimena, kojim se izražava pripadnost određenoj porodičnoj zajednici i imena kojim se pojedinac individualizuje unutar zajednice. Pitanje ličnog imena u našoj državi regulisano je Porodičnim zakonom i garantovano je Ustavom. S obzirom na značaj ličnog imena, cilj ovog rada biće prikaz pitanja koja su relevantna i u vezi sa ličnim imenom, kao i norme Porodičnog zakona kojim se ono reguliše u zakonodavstvu Republike Srbije.
Reference
Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Babić, I. (2014). Komentar Porodičnog zakonaprema stanju zakonodavstva od 1. februara 2012. godine [Commentary on Family Law: In accordance to The State of Legislation from February 1, 2012]. Beograd: Službeni glasnik
Bećirović-Alić, M. & Ahmatović-Ljajić, A. (2018). Naknada nematerijalne štete u teoriji i sudskoj praksi Republike Srbije [Compensation of Immaterial damages in theory and practice of Republic of Serbia]. Ekonomski izazovi, 7 (13), pp. 140-152
Draškić, M. (2016). Komentar porodičnog zakona: praksa Evropskog suda za ljudska prava, praksa Ustavnog suda, praksa redovnih sudovaprema stanju zakonodavstva od 1. decembra 2015. godine [Commentary on Family Law: The Practice of European Court of Human Rights, Practice of Constitutional Court, Practice of Regular Courts: According to the state of legislation from December 1, 2015]. Beograd: Službeni glasnik
Draškić, M. (1998). Porodično pravo [Family Law]. Beograd: Dosije; Budapest: Colipi
Damjanović, D. (2016). Personal Name: The Gap in the PIL Acts of Republic of Srpska and Federation of Bosnia and Herzegovina In: Živković M. (ed). 4th Balkan Conference Conference Proceedings Personal Name in Internal Law and Private International Law (pp. 129-144). Niš: University of Niš, Faculty of Law
Dudaš, A. (2006). Naknada štete zbog povrede ličnih prava autora [Compensation of Damages Due to Copyright Infringement]. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 40 (2), pp. 263-288
Gams, A. (1982). Uvod u građansko pravo [Introduction to the Civil Law]. Beograd: Naučna knjiga
Marjanović, S. (2016) Personal name in Serbian family law and private international law de lege lata and de lege ferenda. In: Živković M. (ed.). 4th Balkan Conference, conference proceedings: Personal Name in Internal Law and Private International Law (pp. 91-112), Niš: University of Niš, Faculty of Law
Marković, S. & Miladinović, Z. (2014). Autorsko pravo i srodna prava [Copyright and Similar Rights]. Kragujevac: Pravni fakultet; Institut za pravne i društvene nauke
Medić, I. (2016). Right to personal name and Croatian legal framework de lege lata and de lege ferenda. In: Živković, M. (ed.). 4th balkan Conference Proceedings: Personal name in International Law and Private International Law (pp. 71-89). Niš: University of Niš, Faculty of Law
Počuča, M. & Šarkić, N. (2019). Porodično pravo i porodičnopravna zaštita [Family Law and Family Law Protection]. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik
Porodični zakon [Family Law]. Službeni glasnik RS, 18/05, 72/11 - dr. zakon and 6/15
Stanković, O. & Vodinelić, V. (2007). Uvod u građansko pravo [Introduction to Civil Law]. Beograd: Nomos
Ustav Republike Srbije [Constitution of Republic of Serbia]. Službeni glasnik RS, no. 98/06
Zakon o matičnim knjigama [The Birth Registry Law]. Službeni glasnik RS, no. 20/09, 145/14 and 47/18
Zakon o osobnom imenu Republike Hrvatske [Law on Personal Name of Republic of Croatia]
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2102001S
primljen: 24.08.2020.
prihvaćen: 14.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka