Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 76  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 38, br. 2, str. 52-74
Osiguranje korisnika kreditnih kartica
Visoka škola za poslovnu ekonomiju, Beograd

e-adresansjovanovic@sbb.rs
Ključne reči: kredit; kreditna kartica; osiguranje; rizici; uslovi osiguranja; kovid 19
Sažetak
U ovom radu prvo se ukratko razmatra pravna priroda i pravni okvir ugovora o kreditu i izdavanju kreditne kartice, njegovi određeni obavezni elementi i odnos tog ugovora i ugovora o osiguranju korisnika kreditne kartice, a zatim pojedini aspekti ka rakteristični za kreditnu karticu, njen privredni značaj i raširenost. U drugom delu rada razmatra se razvrstavanje ove usluge neživotnog osiguranja, priroda i obim opasnosti od koje se pruža osiguravajuće pokriće. Ukazuje se na akcesornu prirodu ugovora o osiguranju u odnosu na ugovor o izdavanju kreditne kartice. Osiguranje korisnika kreditne kartice autor deli na osiguranje u korist izdavaoca kreditne kartice i osiguranje u korist korisnika kreditne kartice, a zatim analizira specifičnosti osiguranja za slučaj nezaposlenosti i u slučaju nezgode osiguranika. Autor zaključuje da se osiguranje korisnika kreditnih kartica sprovodi isključivo metodom "imenovanih rizika", da u domaćim uslovima osi guranja postoje nedostaci u pogledu definisanja pokrivenih i isključenih rizika, kao i da na inostranom tržištu postoje okolnosti za koje se na domaćem tržištu ne pruža pokriće.
Reference
Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
BIZLife. "MasterIndex Srbija: 15% više onlajn kupaca nego pre pandemije", 7.12.2020, https://www.bizlife.rs/masterindex-srbija-15-vise-onlajn-kupaca-nego-pre-pandemije/, pristupljeno 14. 1. 2021.
Carić, Slavko, Vitez, Miroslav, Raičević, Vuk, Veselinović, Janko. Privredno pravo, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad, 2011.
Đorđević, Ivica, Ljubojević, Ratko. "Ekonomski aspekti korporativne bezbednosti", Megatrend revija, 15(3), 2018, str. 113-127.
Grujić, Nenad. "Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja", Evropska revija za pravo osiguranja, XVIII(2), 2019, str. 15-21.
Jovanović, Slobodan. Trgovinsko pravo, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2020a.
Jovanović Slobodan, Uzelac Ozren. "Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja", Evropska revija za pravo osiguranja, XIX(1), 2020b, str. 8-15.
Jovanović, Slobodan. "Pravilo contra proferentem u pravu osiguranja i neki aspekti tumačenja nejasnih odredbi uslova osiguranja", (urednici Slobodan Jovanović i Pierpaolo Marano) u: Moderni aspekti zakonskog i regulatornog koncepta osiguranja, Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Udruženje osiguravača Srbije, Beograd, 2020c, str. 7-23.
Kočović, Jelena, Rakonjac-Antić, Tatjana, Koprivica, Marija. "Rizik pande mije - pretnja ili šansa za delatnost osiguranja? ", Evropska revija za pravo osiguranja, XIX(2), 2020, str. 10-18.
Lilly, Chris. UK credit card statistics 2020, 17 July 2020, https://www.finder. com/uk/credit-card-statistics, pristupljeno 14. 1. 2021.
Lloyd's Bank. "Information for existing Payment Protection Insurance (PPI) customers", https://www.lloydsbank.com/payment-protection-insurance complaints/existing-customers.html, pristupljeno 14. 1. 2021.
National Bank Life Insurance Company, Canassurance Insurance Company. (2020). Purchase Protection and Travel Insurance for National Bank of Canada Mastercard credit cards (group insurance policy no. 713705).
Rabrenovic, Mihajlo, Mitrovic, Ranka, Kovacevic, Boban. "The relationship between strategic management and public relations and their implications for financial operations", International Review, 1-2/2020, str. 89-93.
Slavnić, Jovan. Privredno / trgovinsko pravo sa osnovama građanskog prava, Beogradska poslovna škola, Beograd, 2006.
Stanfield, Michael. Method and System for Providing Multi-Credit Card Insurance, United States Patent Application Publication, US 2008/0133278 A1, June 5, 2008.
Šolević, Milorad. "Savremene promene obrazovne strukture stanovništva i regionalni ekonomski razvoj", Megatrend revija, 17(4), 2020, str. 125-140.
Tokio Marine Kiln Syndicates Limited. Credit Card & Payment Protection Insurance Policy Terms & Conditions, PC_CCPPINB_PW_TMK_V6_0620, 2020.
Uzelac, Ozren, Dukić Mijatović, Marijana."Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja", Evropska revija za pravo osiguranja, XVIII(1), 2019, str. 9-18.
Vasiljević, Mirko. Trgovinsko pravo, petnaesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, Beograd, 2016.
Zakon o osiguranju, Službeni glasnik RS, 139/2014.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004 - US, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - US, 5/2009, 107/2009, 30/2010 - dr. zakon, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - US i 86/2019.
Zakon o platnim uslugama, Službeni glasnik RS, 134/2014 i 44/2018.
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 30/2010 - dr. zakon, 88/2010, 38/2015, 113/2017 - dr. zakon i 113/2017.
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 139/2014.
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/TokOsig2202052J
primljen: 15.01.2021.
prihvaćen: 06.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka