Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 38  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 77, br. 11, str. 1231-1234
Rekurentna bolna oftalmoplagička neuropatija - prikaz bolesnika iz romske populacije i 82-godišnjeg bolesnika
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za neurologiju

e-adresadrdeal1987@gmail.com
Sažetak
Uvod. Aktuelni dijagnostički kriterijumi za rekurentnu bolnu oftalmoplegičnu neuropatiju (RPON) su najmanje dva ataka jednostrane glavobolje, udružene sa ipsilateralnom parezom jednog, dva ili sva tri kranijalna nerva (III, IV ili VI). Do sada nije prikazan slučaj RPON u populaciji Roma. Najstariji bolesnik sa RPON, prikazan u literaturi, imao je 74 godine. Prikaz bolesnika. Prvi bolesnik je bio 31godišnji muškarac romske nacionalnosti koji je lečen tokom tri epizode RPON, sa parezom III kranijalnog nerva u tokom jedne epizode i VI kranijalnog nerva na različitim stranama, u toku druge dve epizode. Sva ispitivanja su bila uredna, osim povišenih vrednosti lipida u serumu i imunoglobulina G (IgG) na citomegalovirus (CMV IgG), IgG na toksoplazmu gondi, IgG na Epstein-Barr virus (EVB) i IgG na Varicela zoster virus. Drugi bolesnik je bio 82-godišnji muškarac sa dve epizode RPON i zahvaćenim VI kranijalnim nervom na različitim stranama. Sva ispitivanja su bila uredna, osim povišenih vrednosti IgG na Herpes simplex virus tip 1, CMV IgG, IgG na toksoplazmu gondi, EBV IgG i IgG na Varicela zoster virus i lakunarnih ishemijskih lezija koje je imao na snimku magnetne rezonance (MR) mozga. Oba bolesnika su lečena kortikosteroidnom terapijom. Oporavak je bio kompletan nakon svih pet epizoda RPON. Zaključak. Ne postoje podaci o učestalosti RPON među pripadnicima romske nacionalnosti. Pojava RPON u najstarijem životnom dobu je veoma retka. RPON bi trebalo imati u vidu kao jednu od dijagnostičkih opcija kod ovih grupa bolesnika. Novi prikazi bolesnika ili revijalni radovi o RPON su neophodni da bi se razjasnila priroda same bolesti.
Reference
Chakravarty, A., Mukherjee, A. (2012) Ophthalmoplegic migraine: A critical analysis and a new proposal. Annals of Indian Academy of Neurology, 15(5): S2-6, Suppl 1
Crevits, L., Verschelde, H., Casselman, J. (2006) Ophthalmoplegic migraine: An unresolved problem. Cephalalgia, 26(10): 1255-1259
Gelfand, A.A., Gelfand, J.M., Prabakhar, P., Goadsby, P.J. (2012) Ophthalmoplegic 'migraine' or recurrent ophthalmoplegic cranial neuropathy: New cases and a systematic review. Journal of Child Neurology, 27(6): 759-766
Hansen, S.L., Borelli-Møller, L., Strange, P., Nielsen, B.M., Olesen, J. (1990) Ophthalmoplegic migraine: Diagnostic criteria, incidence of hospitalization and possible etiology. Acta Neurologica Scandinavica, 81(1): 54-60
Hung, C., Chang, K., Chu, C., Liao, M., Chang, H., Lyu, R., Wu, Y., Chen, Y., Lai, C., Tseng, H., Ro, L. (2014) Painful ophthalmoplegia with normal cranial imaging. BMC Neurology, 14(1): 7-7
Jiménez-Sánchez, S., Fernández-de-las-Peñas, C., Jiménez-García, R., Hernández-Barrera, V., Alonso-Blanco, C., Palacios-Ceña, D., et al. (2013) Prevalence of migraine headaches in the Romany population in Spain: Sociodemographic factors, lifestyle and co-morbidity. J Transcult Nurs, 24(1): 6-13
Kim, R., Kim, J., Kim, E., Yang, H., Hwang, J., Kim, J. (2015) Oculomotor nerve tumors masquerading as recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy: Report of two cases and review of the literature. Cephalalgia, 35(9): 825-830
Lal, V., Sahota, P., Singh, P., Gupta, A., Prabhakar, S. (2009) Ophthalmoplegia with migraine in adults: Is it ophthalmoplegic migraine?. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 49(6): 838-850
Lavin, P.J.M., Aulino, J.M., Uskavitch, D. (2009) 'Ophthalmoplegic migraine' with reversible MRI enhancement of the cisternal sixth cranial nerve. Journal of Neuro-Ophthalmology, 29(2): 151-153
Manzouri, B., Sainani, A., Plant, G.T., Lee, J.P., Sloper, J. (2007) The aetiology and management of long-lasting sixth nerve palsy in ophthalmoplegic migraine. Cephalalgia, 27(3): 275-278
Mucchiut, M., Valentinis, L., Provenzano, A., Cutuli, D., Bergonzi, P. (2006) Adult-onset ophthalmoplegic migraine with recurrent sixth nerve palsy: A case report. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 46(10): 1589-1590
Østergaard, J.R., Møller, H.U., Christensen, T. (1996) Recurrent ophthalmoplegia in childhood: Diagnostic and etiologic considerations. Cephalalgia, 16(4): 276-279
Podgorac, A., Zidverc-Trajković, J., Jovanović, Z., Ristić, A., Radojičić, A., Pavlović, A., Mijajlović, M., Švabić-Međedović, T., Čovičković-Sternić, N. (2017) Tolosa-Hunt syndrome: Is it really necessary to show granuloma? The report on eight cases. Vojnosanitetski pregled, vol. 74, br. 3, str. 287-293
Ravishankar, K. (2008) Ophthalmoplegic migraine: Still a diagnostic dilemma?. Current Pain and Headache Reports, 12(4): 285-291
Saygi, S., Savaş, G. T., Erol, İ. (2014) Recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy: A case report. Cukurova Medical Journal, 39(4): 938-41. (Turkish)
The International Headache Society (IHS), Headache Classification Committee (2004) The international classification of headache disorders. Cephalalgia, 2(1): 1-160
The International Headache Society (IHS), Headache Classification Committee (2013) The international classification of headache disorders: 3rd edition: Beta version. Cephalalgia, 33(9): 629-808
Tocco, P., Fenzi, F., Cerini, R., Monaco, S. (2011) Adult-onset migraine-related ophthalmoplegia and omolateral fetal-type posterior cerebral artery. BMJ Case Reports, 2011(nov11, 1): pii: bcr1020114930
Vasconcelos, L.P., Stancioli, F.G., Leal, J.C., Da, S.A., Gómez, R.S., Teixeira, A.L. (2008) Ophthalmoplegic migraine: A case with recurrent palsy of the abducens nerve. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 48(6): 961-964
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VSP171225023M
primljen: 25.12.2017.
revidiran: 02.02.2018.
prihvaćen: 22.02.2019.
objavljen onlajn: 15.03.2019.
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka