Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 58  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 7-8, str. 414-424
Karakteristike romskog preduzetništva u Srbiji
aInstitute for Territorial Economic Development - InTER
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Ključne reči: Romi; preduzetništvo; etničko-manjinske zajednice; samozapošljavanje; porodično preduzeće; finansiranje; udruživanje; podrška razvoju preduzetništva
Sažetak
U ovom radu predstavljeni su ključni nalazi istraživanja o romskom preduzetništvu u kontekstu celokupne preduzetničke populacije u Srbiji i opštih karakteristika etničko-manjinskog preduzetništva u svetu. Cilj rada je da ukaže na značaj razvoja romskog preduzetništva za rešavanje ekonomskih i socijalnih problema ove etničke grupe. Anketiranjem 45 registrovanih romskih preduzetnika na teritoriji Republike Srbije utvrđeno je da se najveći broj njih bavi pružanjem usluga, poljoprivredom, prerađivačkom industrijom i reciklažom otpada. Romi su najčešće vlasnici mikro preduzeća koja su obično porodične firme. Romski preduzetnici posluju primarno na lokalnom tržištu na kome ostvaruju prihod višestruko manji od prihoda koji ostvaruju druge preduzetničke firme. Posmatrano prema polu, romski preduzetnici su najčešće muškarci. U proseku, romski preduzetnici su nedovoljno obrazovani i obučeni za vođenje posla jer, prema popisu stanovništva, svaki treći pripadnik romske zajednice ima osnovno obrazovanje, a svega 11,5% ima srednji nivo obrazovanja. Jedan od najznačajnijih problema sa kojim se sreću Romi u poslovanju je obezbeđenje finansijskih sredstava. Drugi značajan problem sa kojim se sreću Romi preduzetnici su visoki porezi i doprinosi na rad, a među ostalim problemima ističu se nedovoljno poznavanje zakona i procedura, siva ekonomija, nestabilne cene poljoprivrednih proizvoda, slaba platežna moć kupaca, predrasude kupaca, itd. U cilju razvoja romskog preduzetništva potrebno je obezbediti veću finansijsku podršku postojećim i potencijalnim romskim preduzetnicima iz javnih i donatorskih sredstava, ispitati mogućnost uvođenja novih načina finansiranja preduzetničke aktivnosti Roma, obezbediti različite oblike nefinansijske podrške romskim preduzetnicima, podsticati njihovo udruživanje i promovisati preduzetništvo među Romima.
Reference
*** (2012) Estimates and official numbers of Roma in Europe. Council of Europe, Retrieved from
*** (2015) Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije. Vlada Republike Srbije, Retrieved from
*** (2016) Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Službeni glasnik RS, br. 26/2016
*** (2015) Monitoring sprovođenja nacionalne Strategije i Akcionih planova za unapređivanje položaja Roma u kontekstu procesa pristupanja Srbije u EU i Zakona o zabrani diskriminacije. Beograd: Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) - Liga Roma, Retrieved from
*** (2011) Analysis of the UNDP/World Bank/EC regional Roma survey 2011. Retrieved from
*** (2014) Ekonomska aktivnost stanovništva koje obavlja zanimanje. Beograd: Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Knjiga 19, Retrieved from
*** (2016) Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2015. godinu. Beograd: Ministarstvo privrede
Bolčić, S.I. (1993) 'Novi menadžeri' u privatnim firmama u Srbiji početkom 90-ih. Sociologija, vol. 35, br. 2, str. 243-251
Bolčić, S.I. (1994) The spread of entrepreneurship in Serbia in the early nineties. Sociologija, vol. 36, br. 4, str. 369-401
Fletcher, D. (2000) Family and enterprise. u: Carter S., Jones-Evans D. [ur.] Enterprise and small business: Principles, practice and policy, Harlow, England: Prentice Hall, pp. 155-165
Radovanović, S., Knežević, A. (2011) Romi u Srbiji - Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. Beograd
Ram, R., Barrett, G. (2000) Ethnicity and enterprise. u: Carter S., Jones-Evans D. [ur.] Enterprise and small business: Principles, practice and policy, Harlow, England: Prentice Hall, pp. 182-1197
Scarbrough, N.M., Zimmerer, T.W. (1996) Effective small business management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1608414Z
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.

Povezani članci