Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 35  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 22, br. 85, str. 71-87
Korporativno upravljanje u javnim preduzećima
Ključne reči: upravljanje; rukovođenje; nadzor; organi upravljanja; korporativno upravljanje
Sažetak
Korporativno upravljanje u javnim preduzećima predstavlja skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija javnog preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor osnivača kao vlasnika, sistem planiranja, izveštavanja i merenje postignutih rezultata javnih preduzeća u cilju transparentnosti njihovog rada. Pojam korporativno upravljanje najčešće se vezuje za akcionarska društva, ali je ono neophodno svim privrednim subjektima bez obzira da li se kotiraju na berzi ili ne.
Reference
*** (2012) Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija. Beograd: Fondacija za razvoj ekonomske nauke, dostupno na:nwww.fren.org.rs
*** Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija. Ekonomskog fakulteta u Beogradu - Naučno-istraživački centar, www.rsjp.gov.rs
*** (2016) Zakon o javnim preduzećima. Službeni glasnik RS, br. 15, od 25.02.2016
*** (2009/2018) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 85/2018
*** (2014) Ko i kako upravlja javnim preduzećima. Nova ekonomija, Beograd, dostupno na: www.novaekonomija.rs
*** (2016) Novi Zakon o javnim preduzećima. u: Korporativizacija, Beograd, dostupno na: www.ttigroup.co.rs
*** (2011) Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu. Beograd: Ministarstvo finansija RS - Centralna jedinica za harmonizaciju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Rev1885071V
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka