Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 8 od 35  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 9, br. 1, str. 37-52
Unapređenje položaja žena liderki - slučaj gradska uprava Beograda
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresaivadragicevic9@gmail.com
Ključne reči: žene; liderstvo; rodna ravnopravnost; 'stakleni plafon'; rukovođenje
Sažetak
Položaj žena u društvu u današnje vreme je takav da moraju mnogo da se dokazuju kako bi mogle da ostvare zacrtane ciljeve u karijeri. I u svetu i u Srbiji puno se učinilo i dalje se čini na rodnoj ravnopravnosti, teži se konstantno poboljšanju položaja žena u svim segmentima društva. Žene koje nastoje da svoje karijere krunišu liderskim pozicijama u mnogim organizacijama stalno se usavršavaju i trude da kroz ličnu inicijativu rešavaju svakodnevne zadatke koji se pred njih postavljaju. U Srbiji, trend postavljanja žena na upravljačke pozicije iz godine u godinu sve više raste, čime se nastoji da se poveća uloga žena u poslovnom odlučivanju i društvu uopšte. Upravo je cilj sprovedenog istraživanja u Gradskoj upravi Grada Beograda bio da se dokaže postojanje rodne ravnopravnosti i jednakog položaja žena, kao i mogućnosti koje se pred njima otvaraju ka napredovanju u karijeri i izjednačavanju sa muškarcima.
Reference
*** (2015) Grant Thornton International business report
Akpinar-Sposito, C. (2013) Career Barriers for Women Executives and the Glass Ceiling Syndrome: The Case Study Comparison between French and Turkish Women Executives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75: 488-497
Blagojević, H.M. (2012) Žene i muškarci u Srbiji - šta nam govore brojke?. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Catalyst (2004) The bottom line: Connecting corporate performance and gender diversity. New York
Čičkarić, Lj. (2009) Žene u političkoj areni - insajderke ili autsajderke?. Beograd: Institut društvenih nauka, Pregledni naučni članak, UDK: 305:328
Fišer, H. (2005) Um žene - prirodni talenti žena i kako one menjaju svet. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Fondas, N. (1997) Feminization unveiled: management qualities in contemporary writings. Academy of Management Review, 22(1): 257-282
Heilman, M.E. (2001) Description and Prescription: How Gender Stereotypes Prevent Women's Ascent Up the Organizational Ladder. Journal of Social Issues, 57(4): 657-674
Johnson, S.K., Murphy, S.E., Zewdie, S., Reichard, R.J. (2008) The strong, sensitive type: Effects of gender stereotypes and leadership prototypes on the evaluation of male and female leaders. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 106(1): 39-60
Kolin, M., Čičkarić, Lj. (2010) Rodne nejednakosti u zapošljavanju, upravljanju i odlučivanju
McKinsey and Company (2012) Women matter: An Asian perspective: Harnessing female talent to raise corporate performance. Retrieved from: http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/Organization/PDFs/Women_Matter_Asia.ashx (2012)
Northouse, P.G. (2008) Liderstvo. Beograd: Datastatus
Republički zavod za statistiku (2011) Žene i muškarci u Srbiji
Sigma (2008) Assessment Serbia: Assessment of the public service
Štimac, V., Lazarević, M. (2014) Kontekst javnog upravljanja i reforme u Srbiji. Beogradski fond za političku izuzetnost, http://www.bfpe.org/wpcontent/ uploads/2013/12/COCOPS-Kontekst-javnog-upravljanja-i-reforme-u-Srbiji.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1601037D
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka