Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 35  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 39, br. 4, str. 1199-1217
Merenje finansijskih i nefinansijskih performansi osiguravajućih društava
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresazdjuric@kg.ac.rs
Sažetak
Cilj rada je da se odredi nivo kvaliteta poslovanja osiguravajućih društava i ostalih preduzeća na osnovu odabranih finansijskih i nefinansijskih performansi kao i da se izvrši komparativna analiza odabranih performansi između navedenih privrednih subjekata. Finansijske performanse su ispitivane na osnovu podataka preuzetih iz baze Agencije za privredne registre Republike Srbije dok je analiza nefinansijskih performansi bazirana na rezultatima ankete sprovedene kod 11 osiguravača i 36 ostalih preduzeća. Analiza dostignutog nivoa kvaliteta preduzeća i detektovanje razlika između grupe osiguravajućih društava i ostalih preduzeća, kao i izdvajanje nezavisno promenljivih koje najviše utiču na međugrupne razlike, izvršeno je primenom diskriminacione analize, jednofaktorske ANOVE i Mann-Whitneyev-og U testa. Razlike između posmatranih preduzeća ne postoje kod svih nefinansijskih performansi, kao ni kod rentabilnosti. Prosečna ocena svih nefinansijskih performansi je 3,1218 i kreće se u intervalu od 2,77 do 3,6158. Najnižu prosečnu ocenu ima nefinansijska performansa rukovođenje2, a najvišu resursi. Navedeno znači da su preduzeća u Republici Srbiji na srednjem nivou razvoja sistema menadžmenta kvaliteta. Razlika između osiguravača i ostalih preduzeća postoji u visini koeficijenta ekonomičnosti i likvidnosti. Analiza navedenih finansijskih performansi ukazuje na nizak nivo profitabilnosti posmatranih privrednih subjekata.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka