Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 4 od 24  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 1, str. 223-240
Organska proizvodnja - šansa za razvoj MSP u agrobiznisu
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresablazenka@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište - Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije (MPNTR - 46001)

Sažetak
Poljoprivredna proizvodnja je veoma raznovrsna i daje velike mogućnosti za različite delatnosti kojima bi mala i srednja preduzeća (MSP) mogla da se bave. Na tržištu hrane, kako domaćem tako i međunarodnom, prisutna je velika konkurencija u plasmanu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U situaciji kada je na evropskom tržištu došlo do hiperprodukcije agroindustrijskih proizvoda izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda je moguć ako se takvom tržištu ponude proizvodi organskog porekla za kojima postoji velika tražnja. Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski značajnija, a zahvaljujući potencijalima koji se pre svega ogledaju u usitnjenom posedu i zemljištu koje nije kontaminirano štetnim materijama, ovaj vid poljoprivredne proizvodnje može značajno doprineti razvoju ruralnih područja, te i agrara uopšte. Zbog toga je organska poljoprivredna proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja poljoprivrede i čini integralni deo strategije ruralnog i poljoprivrednog razvoja Republike Srbije. Nivo razvijenosti organske proizvodnje u Srbiji je nizak, a razloge za takvo stanje treba tražiti pre svega u veoma niskom nivou ekološke svesti potrošača, kao i zbog nedovoljne podrške države ovom sektoru poljoprivrede, ali i u padu životnog standarda stanovništva, te smanjenju kupovne moći. Organski proizvodi postaju sve značajnija roba u svetskim razmerama i sve je veće učešće ovih proizvoda u svetskim trgovinskim tokovima. Očigledno je da prisustvo organske hrane na trpezi sve većeg broja potrošača širom sveta nije modni hir, nego stalna težnja da se hranimo kvalitetnijim proizvodima i tako doprinesemo očuvanju našeg zdravlju i životne sredine. Takvi proizvodi predstavljaju veliku mogućnost za afirmaciju malih i srednjih preduzeća na domaćem, a posebno na stranom tržištu.
Reference
Ceranić, S., Paunović, T. (2010) Organska proizvodnja u MSP - šanse i izazovi za razvoj poljoprivrede Srbije. u: Prvi naučni simpozijum agronoma sa međunarodnim učešćem AGROSYM 2010, Jahorina, str. 221-226
Ceranić, S. (2007) Planiranje u agrobiznisu. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Eurostat (2014) Eurostat - database. 20th December 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/orga-nic_farming_statistics
Ilić, M., Vujičić, M., Mićić, V. (2006) Mala i srednja preduzeća prehrambene industrije i preduzetništvo u funkciji razvoja seoskih područja. Ekonomski horizonti, 8, (1-2), 89-105
Kalentić, M., Stefanović, E., Simić, I., Ulrich, M. (2013) Organska poljoprivreda u Srbiji 2013. Beograd: Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje 'Serbia organic”
Lazić, B., Babović, J. (2008) Organska poljoprivreda. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Maletić, R., Ceranić, S., Popović, B. (2011) Mala i srednja preduzeća kao činioci smanjenja siromaštva u ruralnim zajednicama Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 1, str. 121-131
Popović, B., Paunović, T. (2008) The possible directions of development of small and medium size enterprises in agribusiness in Republic of Serbia and the role of the education. u: Symposium of Agroeconomists with International Participation: Agroeconomic science and profession in transition of education and agroeconomy, Thematic Procceedings, Belgrade, pp. 99-108
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1601223P
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.
Creative Commons License 4.0