Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 24  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 41, br. 4, str. 205-212
Analiza izgradnje CHP postrojenja na biomasu u hemijskoj industriji
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar

e-adresadejan2004@vinca.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak
U radu je izvršena analiza mogućnosti zamene energenta (gas/mazut) za proizvodnju tehnološke pare, u okviru fabrike Hipol iz Odžaka, uz istovremenu proizvodnju električne energije primenom CHP sistema, korišćenjem biomase kao primarnog goriva. Za potrebe tehnološkog procesa neophodna je produkcija suvozasićene pare 9 t/h i pritiska 3 bar, dok je predviđena instalisana snaga dela za proizvodnju električne energije 1,3 MW e .U radu je prikazanaanaliza mogućih rešenja kotlovskog postrojenja, kao i dela za proizvodnju el. Energije, sa prikazom budžetskih cena. Takođe, urađena je i detaljna ekonomska analiza, sa diskontovanim novčanim tokom, koja je pokazala opravdanost celog projekta. Urađena je i detaljna SWOT analiza celog projekta, koja će poslužiti da prikaže sve dobre i loše strane predloženog projekta kao i brojne mogućnosti koje se otvaraju njegovom realizacijom.
Reference
Dakić, D., Paprika, M., Repić, B., Erić, A., Đurović, D. (2012) Isplativost korišćenja poljoprivrednih ostataka radi zadovoljenja energetskih potreba. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 2, str. 87-96
Đurović, D., Dakić, D., Repić, B., Nemoda, S., Živković, G., Erić, A. (2010) Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem poljoprivredne biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 373-381
Đurović, D., Dakić, D., Repić, B., Paprika, M., Mladenović, M. (2015) Studija opravdanosti izgradnje CHP postrojenja na biomasu u okviru fabrike HIPOL-Odţaci. Beograd, Vinča: Institut za nuklearne nauke Vinča
Erić, A., Repić, B., Dakić, D., Đurović, D. (2012) Prednosti korišćenja ORC ciklusa u CHP postrojenjima koja koriste biomasu kao gorivo. u: 25 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, ref. 6.1. Beograd, 7-8 juna
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Kimming, M., Sundberg, C., Nordberg, Å., Baky, A., Bernesson, S., Norén, O., Hansson, P.-A. (2011) Biomass from agriculture in small-scale combined heat and power plants - A comparative life cycle assessment. Biomass and Bioenergy, 35(4): 1572-1581
Martinov, M., Đatkov, Đ., Dragutinović, G., Brkić, M., Pešenjanski, I. (2008) Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Repić, B.S., Dakić, D.V., Erić, A.M., Djurović, D.M., Marinković, A.D., Nemoda, S.Dj. (2013) Investigation of the cigar burner combustion system for baled biomass. Biomass and Bioenergy, 58: 10-19
Repić, B., Dakić, D., Janić, T., Đurović, D., Erić, A. (2011) Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za proizvodnju toplotne energije u klaničnoj industriji korišćenjem biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 145-152
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1504205D
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.