Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 24  
Back povratak na rezultate
2015, br. 1, str. 68-79
Upravljanje održivim razvojem ruralnog turizma u Vojvodini
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresanjegovan@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Ruralni turizam u Vojvodini je prepoznat kao faktor revitalizacije sela u cilju rešavanja ekonomskih i demografskih problema. Međutim, ruralni turizam još uvek nema jasno definisane elemente marketing miksa (proizvod, cena, promocija i distribucija), niti se njegov razvoj bazira na osnovama održivog razvoja. Korišćenjem SWOT analize, u radu je analiziran trenutni status ruralnog turizma u Vojvodini i dati su predlozi za prevazilaženje postojećih problema i adekvatnijeg korišćenja potencijala. Na osnovu analize, zaključeno je da salaši, sela kao turistički proizvodi, etno i eko turizam, kao i različiti događaji (manifestacije) treba da budu osnova proizvoda ruralnog turizma. Takođe, u radu su date moguće prakse upravljanja ruralnim turizmom, kako bi se obezbedio njegov održivi razvoj.
Reference
Beus, C. (2008) Agritourism: Cultivating Tourists on the Farm. Washington: Washington State University Extension
Bošković, O., Njegovan, Z., Subić, J. (2011) Primena statističke analize u analizi motivacionih faktora u ponašanju turista. u: Milanović M., Cvijanović D., Vujović S. [ur.] Međunarodni naučni skup: Mediteranski dani, Trebinje, Trebinje: Sajamski grad, str. 104-113
Demirović, D. (2012) Salaši Vojvodine kao čuvari tradicije - primer jednog salaša. Agroekonomika, 95-104; 55
Demirović, D., Njegovan, Z. (2014) Tourist satisfaction with perceived values on traditional farms in AP Vojvodina. u: Cvijanović D. [ur.] Conference: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region, Belgrade: Institute of Agricultural economics, p. 648-664
Jovičić, D. (2000) Turizam i životna sredina - koncepcija održivog turizma. Beograd: Zadužbina Andrejević
Košić, K. (2012) Ruralni turizam Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Lazić, V. (2007) Međuzavisnost ruralnog turizma i poljoprivrede. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Marić, R., Štetić, S. (2001) Integralnost razvoja i ekološke zaštite - put ka savremenijem i održivom razvoju ruralnih područja Srbije. u: Čomić Lj., Rosić I. [ur.] Konferencija: Ruralni turizam i održivi razvoj Balkana, Kragujevac: Prirodno-matematički fakultet i Ekonomski fakultet, str. 123-128
Organisation for Economic Co-operation and Development (1994) Tourism strategies and rural development. Paris
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2011) Principi ekonomije i agrarna politika (za studente smera 'Organska poljoprivreda'). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2011) Ruralni razvoj i lokalni ekonomski razvoj AP Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R., Lazić, L., Antonić, D., Đukić, S. (2011) Mogućnosti razvoja turizma u ruralnim sredinama regiona Fruške gore. u: Milanović M., Cvijanović D., Vujović S. [ur.] VI Međunarodni naučni skup: Mediteranski dani Trebinje - Turizam i ruralni razvoj, Trebinje: Sajamski grad, str. 412-419
Petrić, L. (2008) Kako turizam razvijati na održivi način u zaštićenim obalnim prostorima?, Primjer 'Park prirode Biokovo'. Acta Turistica Nova, 2(1): 5-24
Radović, G., Njegovan, Z., Cvijanović, D. (2011) Razvoj agro-eko turizma u zaštićenim područjima APV i prekogranična saradnja. u: Cvijanović D. [ur.] Međunarodni naučni skup 'Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Implementation within Danube Region', Vrdnik, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, str. 325-330
Radović, G., Pejanović, R., Njegovan, Z. (2012) Značaj i uloga integrisanog ruralnog turističkog proizvoda u Republici Srbiji. u: Petrović-Vujačić J. [ur.] Međunarodni skup: Ekonomski vidici - tematski broj: Privredni preobražaj Srbije - mogućnosti i ograničenja, Vrdnik, Beograd: Društvo ekonomista Beograda, str. 577-591
Radović, G., Pejanović, R., Glavaš-Trbić, D. (2011) Problem finansiranja proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane kao faktora razvoja ruralnog turizma u AP Vojvodini. u: Krajinović M. [ur.] 22nd International Symposium Food safety production, Proceedings, Trebinje: Poljoprivredni fakultet, str. 241-242
Radović, G., Pejanović, R., Njegovan, Z. (2012) Etnografske i gastronomske manifestacije kao indikatori razvoja ruralnog turizma u Vojvodini. u: Vujović S. [ur.] VII naučni skup Mediteranski dani Trebinje. Turizam - izazovi i mogućnosti - Turistička privreda i povezane teme, Beograd: Ekonomski institut, str. 481-489
Radović, G., Pejanović, R., Košić, K. (2013) Koncept organizovanja održivog razvoja ruralnog turizma u Republici Srbiji. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 29, str. 421-432
Stojanović, V. (2007) Održivi razvoj turizma i životne sredine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-7899
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci