Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
2013, br. 4, str. 151-162
Internet biznis plan turističke kompanije "MS"
aMinistarstvo unutrašnjih poslova RS, Uprava za vanredne situacije, Niš
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

e-adresaIvvladan@medianis.net
Ključne reči: internet biznis plan; onlajn poslovanje; swot analiza
Sažetak
Rad prikazuje Internet biznis plan turističke kompanije "MS", novi poduhvat koji se bazira na unapređenju poslovanja kompanije na online poslovanje, kroz razvoj turističkog portala i pristupanje elektronskom poslovanju i elektrkonskoj trgovini.Ovaj internet biznis plan daje detalje o predloženom poduhvatu, zajedno sa očekivanim potrebama i rezultatima uzimajući u obzir jedinstvenu prirodu elektronskog poslovanja. Plan navodi kako kompanija može iskoristiti prednosti elektronskog poslovanja i elektronske trgovine u cilju veće efikasnosti svog poslovanja.
Reference
grupa autora (2011) Internet biznis plan - skripta Labaratorija za elektronsko poslovanje. Beograd: Fon
Končar, J. (2003) Elektronska trgovina. Subotica: Ekonomski fakultet
McKean, D. (2013) IT strategy & technology innovation. Ventus Publishing ApS
Njeguš, A. (2010) Informacioni sistemi u turističkom poslovanju. Beograd: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
Pantović, V., Dinić, S., Starčević, D. (2008) Savremeno poslovanje i Internet tehnologije. Beograd: Fon
The Internet Marketing Academy (2011) Developing an internet marketing strategy. Ventus Publishing ApS
The Internet Marketing Academy (2011) Internet marketing. Ventus Publishing ApS
Vukmirović, D. (2011) Definisanje marketing nastupa na Internetu. Beograd: Fon, Powerpoint prezentacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1304151I
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.