Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, br. 154, str. 35-55
Vojska i urbanistička slika Beograda tokom XIX i početkom XX veka
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti
Ključne reči: Beograd; srpska vojska; istorija urbanizma; društvena istorija
Sažetak
Predmet ovog rada je uticaj vojske na oblikovanje urbanističke slike Beograda i javnog prostora srpske prestonice tokom 19. i početkom 20. veka. U radu su tumačena svedočanstva o odnosu urbanističkog (ne)planiranja naspram vojnih kompleksa odnosno objekata. Razmatrani su vojni aspekti u urbanističkoj slici Beograda ne samo u okviru odnosa između vojne tehnologije i urbanizma i mesta grada u vojnim strategijama odbrane, već i kao deo društvene i političke istorije Beograda i Srbije.
Reference
Borozan, I. (2013) Slika i moć - predstava vladara u srpskoj vizuelnoj kulturi 19. i početkom 20. veka. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, doktorska disertaciija
Čamo, M. (2005) Kultura stanovanja u Sarajevu, od njegovog nastanka do kraja XIX vijeka. Sarajevo: UG Semerkand
Đukić, S. (2005) Ministarstvo vojno Kneževine Srbije 1834-1878. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, magistarski rad
Đukić, S. (2013) Strani uticaji na razvoj srpske vojne doktrine 1878-1918. godine. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Đurić-Zamolo, D., Nedić, S. (1993/1994) Stambeni delovi Beograda i njihovi nazivi do 1941. godine. Godišnjak grada Beograda, Beograd, knj. XL/XLI, Muzej grada Beograda, str. 65-106
Ivetić, V. (2013) Politička uloga ministara vojnih Kraljevine Srbije od 1903. do 1914. godine. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Kašić, D. (1984) Vaznesenjska crkva u Beogradu 1863-1983. u: Radovanović M. [ur.] Vaznesenjska crkva u Beogradu, Beograd: Vaznesenjska crkva Beograd, str. 5-24
Maksimović, B. (1967) Emilijan Josimović prvi srpski urbanist 1867-1967. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Maksimović, B. (1974) Urbanistički razvoj grada od 1830. do 1867. Godine. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda - devetnaesti vek, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Odeljenje istorijskih nauka, knj. 2, str. 627-659
Marković, R. (1957) Vojska i naoružanje Srbije kneza Miloša. Beograd: Naučno delo
Milanović, H. (2005) Park Manjež. Nasleđe, br. 6, str. 175-182
Milanović, H. (1999) Prilog istraživanju nastanka i razvoja parka Kalemegdan. Nasleđe, br. 2, str. 41-52
Milatović, M., Šambon, A. (1980) Generalni urbanistički plan Beograda. Godišnjak grada Beograda, Beograd, knj. XXVII, MGB, str. 221-238
Milićević, M. (2002) Reforma vojske Srbije 1897-1900. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Nedić, S.V. (1976) Urbanističko uređenje Beograda od 1886. do 1914. Godišnjak grada Beograda, knj. XXIII, Muzej grada Beograda, str. 175-217
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd
Nestorović, N. (1972) Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Olsen, D.Đ. (1997) Beč Franje Josifa. u: Perović Miloš R. [ur.] Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova, Beograd: Idea, str. 291-300
Peruničić, B. (1967) Beogradsko naselje i prvo imenovanje ulica u njemu. Godišnjak grada Beograda, XIV, 99-126
Peruničić, B. (1970) Uprava varoši Beograda - 1820-1912. Beograd: Muzej grada Beograda
Popović, M. (1982) Beogradska tvrđava. Beograd: Arheološki institut
Ratković-Kostić, S. (2007) Evropeizacija srpske vojske - 1878-1903. Beograd: Vojnoistorijski instiut
Stanojević, V. (1992) Istorija srpskog Vojnog Saniteta - naše ratno sanitetsko iskustvo. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, dopunjeno izdanje
Stanojević, V. (1969) Najstarije bolnice u Beogradu. Godišnjak Muzeja grada Beograda, VII, 175-95
Stojanović, B. (1973) Putovanja kroz istoriju i urbanizam Beograda. Godišnjak grada Beograda, Beograd, knj. XX, Muzej grada Beograda, str. 383-428
Stojanović, D. (2009) Kaldrma i asfalt urbanizacija i evropeizacija Beograda. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Šiniković, D. (2013) Istorijski razvoj i budućnost grada u Evropi pod uticajem vojne tehnologije. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, doktorska disertacija
Škalamera, Ž. (1967) Prilog proučavanja kartografskih izvora za istoriju Beograda XIX veka. Godišnjak grada Beograda, Beograd, knj. XIV, Muzej grada Beograda, str. 169-201
Timotijević, M. (1988/1989) Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Miloša i Mihaila Obrenovića. Peristil, Zagreb, br. 31-32, Društvo povijesničara umjetnosti SR Hrvatske, str. 305-312
Timotijević, M.M. (2004) Memorijal oslobodiocima Beograda 1806. Nasleđe, br. 5, str. 9-34
Timotijević, M.M. (2000-2001) Heroizacija pesnika Vojislava J. Ilića i podizanje spomenika na Kalemegdanu. Godišnjak grada Beograda, br. 47-48, str. 187-211
Vrzić, Đ., Grozdanić, M. (2011) Prikaz područja Beogradske tvrđave u istorijskim i urbanističkim planovima kao prilog budućim procesima planiranja. Nasleđe, br. 12, str. 219-245
Vukotić, M. (2011) Urbanistički razvoj Beograda u XX veku. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Vuksanović-Anić, D. (1993) Stvaranje moderne srpske vojske - francuski uticaj na njeno formiranje. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1754035I
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.