Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 5, str. 401-425
Doprinos Vojne akademije razvoju vojne teorije u Srbiji u drugoj polovini 19. i prvoj deceniji 20. veka
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: Vojna akademija; srpska vojska; vojna literatura; taktika; strategija
Sažetak
Cilj rada jeste da rasvetli nastanak i razvoj Vojne akademije u Beogradu, kao najznačajnije institucije za razvoj vojne teorije u Srbiji. Organizacija Vojne akademije, nastavni planovi i programi, kao i metod predavanja govore o izgrađenosti ove ustanove i stepenu njene zavisnosti od stranog uticaja. Posebno su navedeni profesori Vojne akademije koji su svojim teorijskim radom ostavili dubok trag u srpskoj vojnoj literaturi. Rad je napisan na osnovu stručnih radova, pravila, nastavne i vojnostručne literature koja je objavljena u periodu od 1850. do 1912. godine i čuva se u Centru za vojnonaučnu dokumentaciju i informacije (CVNDI) u Beogradu.
Reference
*** Istorijska zbirka. Arhiv srpske akademije nauka i umetnosti, Beležnik Jovana Miškovića
*** Ratnik. Vojni Vesnik + Nova Evropa + Službeni vojni list
*** (1958) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojno delo
*** (1939) Ilustrovana Vojna enciklopedija. Beograd
*** (1900) Spomenica pedesetogodišnjice Vojne akademije, 1850-1900. Beograd: Vojna štamparija
*** (1925) Spomenica sedamdesetpetogodišnjice Vojne akademije. Beograd
*** (2004) Srpski biografski rečnik. Novi Sad, knj. I
Alimpić, M. (1892) Život i rad generala Ranka Alimpića. Beograd
Bjelajac, MileS. (2004) Generali i admirali vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1941. Beograd
Cvijić, J. (1965) Autobiografija i drugi spisi. Beograd
Đurić, D. (1890) Jedno mišljenje o preuređenju naše vojne akademije. Ratnik, Beograd, knj. xXlII, sv. IV
Đurić, D. (1879) Osnovna taktika tri roda vojske. Beograd: Državna pečatnja
fon der Kolmar, G. (1906) Ratovanje. Beograd
Ivetić, V. (2000) Načelnici Generalštaba 1876-2000. Beograd
Kriston, A.I., Feris, D.R., Herving, H.H., Travers, T.H.E. (2006) Svetska istorija ratovanja. Beograd
Ljušić, R., Bojković, S., Pršić, M., Jovanović, B. (2000) Oficiri u visokom školstvu Srbije 1804-1918. Beograd
Magdalenić, M. (1891) Kurs fortifikacije, knj. 1: Poljska fortifikacija. Beograd
Maksimović, V. (1930) Ratna akademija. Vojni vesnik, Beograd, br. 2
Milićević, M., Popović, L. (2003) Generali vojske Knježevine i Kraljevine Srbije. Beograd
Mišić, Ž.R. (1984) Moje uspomene. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Mitrićević, K. (1898) Popravke i dopune na Istinske priče Dragaševićeve i na njegovu avtobiografiju od Koste Mitrićevića. Beograd
Pešić, P. (1907) Taktika. Beograd: Novi pokret
Petrović, J. (1893) Jedno mišljenje povodom glasova o preuređenju naše Vojne akademije. Ratnik, Beograd, knj. XXIX, sv. VI
Popović, K. (1891) Taktika – autografija
Rašić, M. (1903) Naša Vojna akademija. Ratnik, Beograd, knj. LV, sv. I
Ratković-Kostić, S. (2007) Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. Beograd
Stanković, D.A. (1903) Lična odgovornost komandira čete i njen uticaj na službu u četi. Beograd
Stanković, D.A. (1902) Pravilna i pogrešna metoda rešavanja taktičkih zadataka na karti i u polju. Beograd
Stokić, S. (2004) Rat i ratovanje. Beograd: Kraljevsko-srpska državna pečatnija
Tomac, P. (1959) Vojna istorija. Beograd
Trgovčević, L. (2003) Planirana elita. Beograd
Varjačić, M.J. (1922) Za doktrinu nacionalne taktike. Vojni vesnik, Beograd, br. 1
Vasilev, V., V`‘lkov, G., Ralev, M. (1988) B'‘lgarskata armija 1877-1919. Sofija
Vojde, K. (1905) Inicijativa u ratu. Beograd
Vuksanović-Anić, D. (1993) Stvaranje moderne srpske vojske. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1505401D
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Vojno delo (1998)
Srpski vojni stvaraoci o ratnoj veštini
Đorđević Branislav D.

Vojno delo (1996)
Ratna veština - nauka i veština
Kovač Mitar V.

Vojno delo (1995)
Razmišljanje o taktici
Ninić Radivoj

prikaži sve [33]