Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 20  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 263-279
Institut urbarara u srednjovekovnoj Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresakatancevic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: urbarari; rudarsko pravo; srpsko pravo; srednjovekovno pravo; regalije
Sažetak
Urbarari su institut saskog običajnog prava, prisutan u srednjovekovnim rudarskim pravima Češke i Srbije. Cilj rada je da uporedi dva prava, te da otkrije da li su i u kojoj meri srpski urbarari plod originalnog pravnog razvoja. Rezultati pokazuju brojne razlike između čeških i srpskih rešenja. Čini se da je češko pravo bliže saskim običajima, jer su češki pravni spomenici stariji od srpskih najmanje jedno stoleće, a sa druge strane, Sasi u Srbiji su bili malobrojni i brzo asimilovani, te imali manje izgleda da sačuvaju svoje običaje od Nemaca u Češkoj. To ukazuje na autentičnost dobrog dela normi srpskog rudarskog prava, te na činjenicu da se u Srbiji odigrao njegov sui generis razvoj. Ono je zatim recipirano u Otomanskoj imperiji, te u svom trajanju za nekoliko vekova nadživelo državu koja ga je iznedrila. Primenjene metode su jezičko, sistemsko i istorijsko tumačenje izvora, kao i komparativni i istorijski metod.
Reference
*** (1862) Diplomataria VIII. u: Monumenta Hungariae historica, Pest: Eggenberger Ferdinánd Akademiai
Begović, M. (1968) O rudarskim dažbinama u Srbiji u XV i XVI veku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, knj 1, 3-10
Beldiceanu, N. (1964) Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris, II: Règlements Miniers, 1390-1512. Paris-La Haye: Mouton et Co, 497-512
Ćirković, S. (2005) Latinički prepis Rudarskog zakonika despota Stefana Lazarevića - uvod, tekst, prevod i komentari. u: Izvori srpskog prava, Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka, XI
Dinić (1962) Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni. Beograd: Naučna knjiga, II deo
Dinić, M.J. (1955) Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni. Beograd: Naučna knjiga, I deo
Ermisch, H. (1886) Bergbau, Bergrecht, Münze. u: Urkundenbuch der Stadt Freiberg in Sachsen, Leipzig: Giesecke & Devrient, 2
Jireček, H., ed. (1867) Codex Juris Bohemici I. Prague: Kober
Katančević, A. (2019) Legal organization of medieval Serbian mining communities. u: Amorosi Virginia; Minale Valerio Massimo [ur.] History of law and other humanities, Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, Collective monograph, 497-512
Kübler, G. (2014) Mittelhochdeutsches Wörterbuch. https://www.koeblergerhard.de/mhdwbhin.html [29.5.2020.]
Marković, B. (1985) Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića - prevod i pravnoistorijska studija. Spomenik - Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje istorijskih nauka, CXXVI, Beograd
Pfeifer (2002) Ius regale montanorum: ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Rezeptionsgeschichte des römischen Rechts in Mitteleuropa. Ebelsbach: Aktiv Druck & Verlag
Radojčić, N. (1962) Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. Beograd: Naučno delo
Rizaj, S. (1968) Rudarstvo Kosova i susednih krajeva od XV do XVII veka. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova i Metohije
Spaho, F. (1913) Turski rudarski zakoni. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, god. XXV, 1-2, 133-150; 151-194
Veith, H. (1871) Deutsches Bergwörterbuch mit Belegen. Breslau: Verlag von Wilh. Gottl. Korn, Bd. 1.2
Zycha, A. (1900) Die Geschichte des Iglauer Bergrechts und die böhmische Bergwerksverfassung. u: Das böhmische bergrecht des mittelalters auf grundlage des bergrechts von Iglau, Berlin: Verlag von Franz Vahlen, 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-26853
primljen: 31.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2021)
Lemšat srpskog srednjovekovnog prava
Katančević Andreja

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Pravo na rudarskom zemljištu u srednjovekovnoj Srbiji
Katančević Andreja B.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2014)
Može li se govoriti o zaštiti životne sredine u srednjovekovnoj Srbiji? - povodom člana 123 Dušanovog zakonika
Šarkić Srđan

prikaži sve [7]