Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 4, str. 1483-1502
Oblici zaveštanja u savremenom ruskom pravu, sa posebnim osvrtom na srpsko pravo
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresabojana.arsa@yahoo.com
Ključne reči: rusko pravo; srpsko pravo; oblici zaveštanja; uslovi punovažnosti
Sažetak
U radu autorka analizira oblike zaveštanja u ruskom pravu i uslove njihove pravne punovažnosti. U ruskom pravu primetna je dominacija javnih oblika zaveštanja. Tako, regulisani su javnobeležničko zaveštanje, zaveštanje izjednačeno sa javnobeležničkim zaveštanjem i tajno zaveštanje. Imajući u vidu da je Ruska Federacija ratifikovala Konvenciju o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodnog zaveštanja, u ruskom pravu regulisano je i međunarodno zaveštanje. Vodeći računa o izuzetnim okolnostima, ruski zakonodavac je regulisao svojeručno zaveštanje pred svedocima, koje predstavlja i jedini privatni oblik zaveštanja. Posebna pravna pravila važe za zaveštajno raspolaganje novčanim sredstvima na računima kod banaka i drugih kreditnih organizacija. Analizirajući naslednopravna pravila u ruskom pravu, omogućava se uočavanje sličnosti i razlika u odnosu na odgovarajuće naslednopravne propise drugih evropskih država, u prvom redu Republike Srbije.
Reference
*** (2015) Italian Code Civil. https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-civile
*** Convention providing a Uniform Law on the form of an international will. http://www.unidroit.org/instruments/succession
*** French Code Civil. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
*** Civil Code of the Russian Federation. https://www.zakonrf.info/gk
*** (1982-2015) Act on non-contentious proceedings (Zakon o vanparničnom postupku). Službeni glasnik SRS, br. 25/82 i 48/88 i Službeni glasnik RS, br. 46/95 -dr. zakon, 18/2005 -dr. zakon, 85/2012, 45/2013 -dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 -dr. zakon
*** (1995-2015) Inheritance act (Zakon o nasleđivanju). Službeni glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015
Abramenkov, S.M., Čugunov, V.P. (2019) Nasledstvennoe pravo. Moskva
Antić, O. (1979) Usmeni testament u savremenom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5-6
Arsenijević, B. (2018) Tajno zaveštanje u pojedinim savremenim Evropskim pravnim sistemima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 405-421
Berger, A. (1953) Encyclopedic dictionary of Roman Law. vol. 43, part 2
Institut Gosudarstva i Prava Rossijskoj Akademii Nauk (2004) Kommentarij k Graždanskomu Kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskva, Časti Tret'ej
Institut Zakonodatel'stva i Sravnitel'nogo Pravovedeniâ Pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii (2007) Kommentarij k Graždanskomu Kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskva, Časti Tret'ej (Postatejnyj), Vtoroe Izdanie
Korneeva, L.I. (2019) Nasledstvennoe pravo. Moskva
Kurbanov, A.R., et al. (2018) Nasledstvennoe pravo. Moskva
Lotareva, B.Û. (2010) Svoboda zaveŝaniâ i slučai ee ograničeniâ. Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov, Seriâ: Ûridičeskie nauki, 4
Marković, S. (1980) Međunarodni testament. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 20
Stojanović, N. (2011) Nasledno pravo. Niš
Vidić, J.Đ. (2017) Vanredni oblici zaveštanja u pravu Srbije i ostalim savremenim pravima Evrope. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1541-1571
Vidić-Trninić, J.Đ. (2016) Olografski i alografski testament u srpskom i uporednom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1251-1279
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-23123
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strani pravni život (2021)
Oblici zaveštanja u evropskim zakonodavstvima
Vasiljković Jovana Z., i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2012)
Prednacrt građanskog zakonika Republike Srbije i nasleđivanje
Stojanović Nataša

Zb Pravnog fak Niš (2012)
O priračunavanju poklona u obračunsku vrednost zaostavštine
Krstić Novak

prikaži sve [11]