Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Vokalna muzika za decu u opusu Miloja Milojevića
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac

e-adresan.tasic@vaspks.edu.rs
Ključne reči: Miloje Milojević; kompozitor; horska muzika za decu; srpska poezija; muzička pedagogija
Sažetak
Miloje Milojević (1884-1946) je jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora prve polovine dvadesetog veka koji je svojim stvaralaštvom često pratio najsavremenije stilske tendencije svoga doba. Iako poznat kao plodan kompozitor, sa izrazito modernističkim tendencijama, on nikada nije zanemario muzičko-pedagoški rad, niti komponovanje vokalne muzike za decu. Svoja dela za najmlađe izvođače Milojević je pisao na stihove srpskih romantičarskih pesnika poput Zmaja, Šantića i Grčića-Milenka. Najvažnije odlike tih kompozicija su pravilan muzički tretman tekstualnih predložaka, pregledna forma i metrika koji uvek proizrastaju iz oblika pesme, ali i sveža melodijska i harmonska linija. Sve ove karakteristike čine Milojevićevo vokalno stvaralaštvo za decu adekvatnim i dragocenim za obradu sa decom predškolskog i školskog uzrasta.
Reference
Andrejs, C., i dr. (1962) Historijski razvoj muzičke kulture u Jugoslaviji. Zagreb: Školska knjiga
Deretić, J. (2004) Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta
Konjović, P. (1954) Miloje Milojević, kompozitor i muzički pisac. u: Posebna izdanja, knj. CCXX, Odeljenje likovne i muzičke umetnosti, Beograd: SAN, knj. 1
Milojević, M. (1986) kompozitor i muzikolog - zbornik radova. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije
Pejović, R. (1981) Muzičke publikacije srpskih autora. Musicological Annual, 17(2): 101-110
Tasić, N. (2011) Sadejstvo muzičkih i poetskih elemenata u horskim delima srpskih kompozitora između dvasvetska rata. Novi Sad: Akademija umetnosti, (neobjavljen magistarski rad)
Tomašević, K. (2009) Na raskršću Istoka i Zapada. O dijalogu tradicionalnog i modernog u srpskoj muzici (1918-1941). Beograd: Muzikološki institut SANU
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/Sinteze1202053T
objavljen u SCIndeksu: 21.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka