Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, br. 46, str. 115-124
Spinozina i Lokova teorija društvenog ugovora
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadrsrdjans@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Spinoza u prvi plan stavlja ostvarivanje lične slobode i sreće pojedinca, što se može ostvariti samo u državnom stanju, nakon sporazuma između pojedinca i zajednice . To stanje je zasnovano na razumu, a u njemu prirodno pravo ostaje nepovređeno. Nema razlika između prirodnog prava i prirodnog zakona. Ima se onoliko prava kolika je moć pojedinca ili države . U svoju političku teoriju Spinoza uvodi i kategoriju moći, jer želi da sve posmatra sa praktično-političkog aspekta. Lok prirodno stanje definiše kao stanje slobode. Čoveka u ovom stanju vezuju prirodni zakoni iz kojih Lok izvodi pravo na slobodu, život i svojinu. Građansko društvo ili vlada stvaraju se saglasnošću podanika, a nikako osvajanjem. Zakone su dužni da poštuju svi, uključujući i suverena. Lok je napao apsolutnu monarhiju i zagovarao ograničenu ustavnu parlamentarnu vladu, uz poštovanje vladavine prava.
Reference
*** (2007) Cambridge texts in the history of philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 281-283
Held, D. (1987) Models of Democracy. Oxford: Polity Press, 4th ed
Hobbes, T. (1983) Leviathan. London: J. M Dent and Sons
Lok, D. (1078) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost, Knj. II
Mclelland, J. (1996) History of Western Political Thought. London-New York: Routhledge
Piirimae, P. (2006) The Explanation of Conflict in Hobbes' Leviathan. Trames, Cambridge, St. John's College ; No 10, 3-21
Slović, S. (2010) Tradicionalni koncept odnosa između sile, moći i nacionalnog interesa u međunarodnim odnosima. Politička revija, vol. 9, br. 3, str. 103-126
Spinoza, B. (1957) Teološko-politički traktat. Beograd: Kultura, Prev. Branko Gavela
Strauss, L. (1953) Natural Rights and History. Chicago: The University of Chicago Press
Vujadinović, M.D. (1996) Političke i pravne teorije. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1846115S
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
Teorijski pojam uprave
Lilić Stevan L.

prikaži sve [43]