Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 1869  
Back povratak na rezultate
Časopisi i kriterijumi akademskog napredovanja u društveno-humanističkim naukama - uporedni pogled na trenutnu situaciju u Srbiji i Mađarskoj
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za hungarologiju, Srbija

e-adresamarko.cudic@gmail.com
Sažetak
Rad nastoji da pruži što pregledniji uporedni osvrt na hijerarhiju naučnih časopisa u oblasti društveno-humanističkih naučnih disciplina, s posebnim osvrtom na filologiju (i u okviru nje na nauku o književnosti) u dvema susednim zemljama, Srbiji i Mađarskoj. Ukazuje se na sličnosti i razlike u sprovođenju tzv. "bolonjskog reformskog procesa" na fakultetima na kojima se izučavaju (strani) jezici i književnosti, pri čemu se naglašava suštinska neodrživost prirodnonaučne logike "impakt-faktora" kad je reč o uticajnosti određenog časopisa. Ovo se posebno odnosi na nacionalne i tzv. "male" filologije. Kroz poređenje klasifikacije Matičnih naučnih odbora u Srbiji (a po kojoj se publikacije rangiraju na hijerarhijskoj lestvici od M10 do M60) sa međunarodnom hijerarhijskom nomenklaturom, zasnovanom na impakt-faktorima, a koja se određuje u rasponu od Q1 do Q4, autor nastoji da ukaže na suštinsku štetu koju "jurnjava" za bodovima ovog tipa nanosi naučnom razvoju mlađih istraživača u "manjim" filologijama, ali i razvoju pomenutih naučnih disciplina uopšte. Kao jedno od mogućih kratkoročnih rešenja ovog odista velikog problema, autor predlaže da komisije za izbore u akademska zvanja više vremena posvete suštinskom iščitavanju svakog rada pojedinih kandidata, umesto da robuju rang-listama i "fetišu internacionalizacije".
Reference
*** AK Journals: Arts and Humanities. Last visited 25. 9. 2022. https://akjournals.com/collection/ Arts?submittedFilterId=by-type&access=all&pageSize=10&sort=datedescending&type_4=journal
*** Nyelvtudomány (periodika-lista). Last visited 25. 9. 2022. https://denydi.unideb.hu/sites/default/files/ upload_documents/publikacios_lista_mtmt_jav2019.pdf
Delić, J. (2009) Istorija ne počinje sa nama: problemi uređivanja naučnog časopisa. Pančevačko čitalište, Godina VIII, broj 15 (novembar 2009): 18-20
Jaspers, K. (2003) Ideja Univerziteta. Beograd: Plato
Kovačević, M. (2009) Kategorizacija naučnih časopisa: aktivnost Matičnog naučnog odbora za jezik i književnost (za humanističke nauke). Pančevačko čitalište, Godina VIII, broj 15 (novembar 2009): 4-8
Liessmann, K.P. (2008) Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Magyar Tudományos Akadémia (2019) I. Nyelv-és Irodalomtudományok Osztálya. Last visited 24. 9. 2022. https://mta.hu/i-osztaly/bemutatkozik-az-i-osztaly-105280
Magyar Tudományos Művek Tára Last visited 3. 10. 2022. https://www.mtmt.hu
Sasvári, P. (2019) Lista a Scimago és az MTA által elfogadott folyóiratokról. August, Last visited 25. 9. 2022. https://www.researchgate.net/ publication/335490383_Lista_a_Scimago_es_az_MTA_altal_elfogadott_folyoiratokrol
Vučković-Dekić, L. (2009) Kako biram časopis u kojem objavljujem - lično viđenje. Pančevačko čitalište, Godina VIII, broj 15 (novembar 2009): 16-17
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.19090/cit.2022.41.19-29
primljen: 28.09.2022.
revidiran: 09.10.2022.
prihvaćen: 02.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka