Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 1703  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 78, br. 4, str. 440-444
Hirurško lečenje kolorektalnog karcinoma u Srbiji od 2010. do 2014. godine - procena registara više centara
aUniverzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Beograd

e-adresaminakrnjajic@gmail.com
Sažetak
Uvod/Cilj. Hirurški registri i baze podataka su posebno vredni za praćenje karakteristika lečenja i otkrivanje potencijalnih problema kod karcinoma. Za bolesnike sa kolorektalnim karcinomom (KRK) u Srbiji, podaci o primljenoj terapiji, faktorima koji mogu imati uticaja na ishod, odnosno da li je lečenje uspešno i odgovarajuće ili ne, trenutno nisu sistematizovano obrađeni. Cilj rada bio je uspostavljanje baze usaglašenih podataka o hirurškom lečenju KRK u različitim državnim bolnicama širom Srbije i procena ishoda operativnog lečenja obolelih od KRK u periodu od 2010. do 2014. godine. Metode. Istraživanjem su obuhvaćena 52 državna hirurška centra u Srbiji u kojima su sakupljani brojčani podaci o bolesnicima podvrgnutim hirurškoj resekciji KRK. Kreirana je elektronska baza podataka pod nadzorom Prve hirurške klinike Kliničkog centra Srbije, Beograd. Podaci su nezavisno sakupljani korišćenjem posebno sastavljenog standardizovanog upitnika koji je uključio broj operisanih bolesnika, lokalizaciju primarnog tumora, tip hirurške intervencije, urgentnost zahvata i postoperativni mortalitet. Rezultati. Ukupno 22 037 kolorektalnih hirurških procedura izvedeno je u Srbiji u periodu od 2010. do 2014. godine (približno 4 400 godišnje) od čega je bilo 78,5% elektivnih, a 21,5% urgentnih operacija. Najčešći uzrok urgentnih operacija bio je ileus (3 618 bolesnika, 76,4%), dok su manje česti uzroci bili perforacija (899 bolesnika, 18,9%) i krvarenje (216 bolesnika, 4,5%). Postoperativna smrtnost tokom perioda istraživanja, izražena kao procenat svih KRK intervencija, iznosila je prosečno 2,8% sa diskretnom tendencijom rasta. Na kraju studijskog perioda, 127 lekara je bilo obučeno za obavljanje kolonoskopije. Zaključak. Glavni ishod istraživanja bilo je uspostavljanje neophodnih preduslova za multicentrično sakupljanje podataka koji uključuje veliki broj obolelih od KRK. Studija je podržala pretpostavku da je razvoj nacionalne baze podataka hirurškog lečenja KRK dostižan i da može obezbediti značajan uvid u rutinsko hirurško lečenje KRK u Srbiji i doprineti uvećanju resursa za buduća istraživanja.
Reference
Banković-Lazarević, D., Krivokapić, Z., Barišić, G., Jovanović, V., Ilić, D., Veljković, M. (2016) Organized colorectal cancer screening in Serbia: The first round within 2013-2014. Vojnosanit Pregl, vol. 73, br. 4, str. 360-367
Chang, G.J., Rodriguez-Bigas, M.A., Skibber, J.M., Moyer, V.A. (2007) Lymph node evaluation and survival after curative resection of colon cancer: Systematic review. J Natl Cancer Inst, 99(6): 433-441
Fecho, K., Lunney, A.T., Boysen, P.G., Rock, P., Norfleet, E.A. (2008) Postoperative mortality after inpatient surgery: Incidence and risk factors. Ther Clin Risk Manag, Volume 4(4): 681-688
Forsea, A.M. (2016) Cancer registries in Europe: Going forward is the only option. Ecancermedicalscience, 10: 641-641
Jakobson, T., Karjagin, J., Vipp, L., Padar, M., Parik, A., Starkopf, L., Kern, H., Tammik, O., Starkopf, J. (2014) Postoperative complications and mortality after major gastrointestinal surgery. Medicina (Kaunas), 50(2): 111-117
Jemal, A., Bray, F., Center, M.M., Ferlay, J., Ward, E., Forman, D. (2011) Global cancer statistics. CA Cancer J Clin, 61(2): 69-90
Mihajlović, J., Pechlivanoglou, P., Miladinov-Mikov, M., Živković, S., Postma, M.J. (2013) Cancer incidence and mortality in Serbia: 1999-2009. BMC Cancer, 13(1): 18-18
Morris, E.J.A., Taylor, E.F., Thomas, J.D., Quirke, P., Finan, P.J., Coleman, M.P., Rachet, B., Forman, D. (2011) Thirty-day postoperative mortality after colorectal cancer surgery in England. Gut, 60(6): 806-813
Nelson, H., Petrelli, N., Carlin, A., Couture, J., Fleshman, J., Guillem, J., Miedema, B., Ota, D., Sargent, D., National Cancer Institute Expert Panel (2001) Guidelines 2000 for colon and rectal cancer surgery. J Natl Cancer Inst, 93(8): 583-96
Scepanovic, M., Jovanovic, O., Keber, D., Jovanovic, I., Miljus, D., Nikolic, G., Kovacevic, B., Pavlovic, A., Dugalic, P., Nagorni, A., Grgov, S., Knezevic, S., Milenkovic, P., Perisic, N., Faivre, J. (2017) Faecal occult blood screening for colorectal cancer in Serbia: A pilot study. Eur J Cancer Prev, 26(3): 195-200
Siegel, R., Desantis, C., Jemal, A. (2014) Colorectal cancer statistics: 2014. CA Cancer J Clin, 64(2): 104-117
Simillis, C., Hompes, R., Penna, M., Rasheed, S., Tekkis, P.P. (2016) A systematic review of transanal total mesorectal excision: Is this the future of rectal cancer surgery?. Colorectal Dis, 18(1): 19-36
Valentini, V., Beets-Tan, R., Borras, J.M., Krivokapić, Z., Leer, J.W., Påhlman, L., Rödel, C., Schmoll, H.J., Scott, N., van de Velde, C., Verfaillie, C. (2008) Evidence and research in rectal cancer. Radiother Oncol, 87(3): 449-474
von Karsa, L., Patnick, J., Segnan, N., Atkin, W., Halloran, S., Lansdorp-Vogelaar, I., et al., European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group (2013) European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: Overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy, 45(1): 51-9
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/VSP190610080N
primljen: 10.06.2019.
prihvaćen: 23.08.2019.
objavljen onlajn: 15.09.2019.
objavljen u SCIndeksu: 07.05.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0