Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 7 od 1719  
Back povratak na rezultate
Fenomenologija nasilja u porodici kao društveno devijantne pojave u Srbiji
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresasrdjan.milasinovic@kpu.edu.rs, sanela.andric@kpu.edu.rs
Ključne reči: porodica; patrijarhat; nasilje; Srbija
Sažetak
Autori ovog rada govore o fenomenu nasilja u porodici koji ima duge korene, od patrijarhata do savremenog društva. Podsetili smo se vrsta porodičnog nasilja i mera pravne zaštite od nasilja i zaokružili to neizostavnim sociološkim pristupom proučavanju ovog fenomena. Nasilje u porodici je individualni, grupni, društveni/nacionalni i globalni problem i neophodno je njime se baviti, objašnjavati ga i nuditi rešenja. U savremenom društvu, koje mora da bude sinonim za ljudska prava i slobode, nema mesta ni za kakve vidove nasilja.
Reference
*** (1981) Law on the ratification of convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Službeni glasnik SFRJ-Međunarodni ugovori, No. 11. [In Serbian]
*** (2005) Family law. Službeni glasnik RS, No. 18. [In Serbian]
*** (2016-2018) Law on Public Order and Peace. Službeni glasnik RS, No. 6 i 24. [In Serbian]
*** (2016) Law on the Prevention of Domestic Violence. Službeni glasnik RS, No. 94. [In Serbian]
*** (2005-2015) Family law. Službeni glasnik RS, No. 18/05, 72/11 -dr. zakon i 6/15. [In Serbian]
Andrić, S., Milašinović, S. (2018) Globalization and partner violence. Kultura polisa, 35, Vol. XV, pp. 177-189; http://kpolisa.com/?book=kultura-polisa-br-35-godina-xv-2018
Andrić, S., Milašinović, S. (2020) Mental and physical health of victims of partner violence. Kultura polisa, god. XVII, br. 43, 515-521. [in Serbian]
Andrić, S.D., Milašinović, S.M. (2018) Violence against women in the family. Sociološki pregled, vol. 52, br. 3, str. 857-885
Ignjatović, T. (2011) Violence against women in intimate partnership: Model of coordinated community response. Rekonstrukcija ženski fond, [In Serbian]
Ljubičić, M., Labaš, S.D. (2019) The Importance of Sociological Research Conducted in Serbia for The Development of Systemic Family Theory and Therapy. Sociologija, Vol. LXI, Posebno izdanje, 779-791. [In Serbian]
Milašinović, S., Jevtović, Z. (2019) Sociology and social pathology. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet, [In Serbian]
Miletić-Stepanović, V. (2005) Nasilje nad ženama kao rizik za socijalnu transformaciju / Violence against women as the risk for social transformation. Temida, Vol. 8, No. 3, 21-32. [In Serbian]
Mimica, A., Bogdanović, M. (2007) Dictionary of Sociology. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, [In Serbian]
Poredoš-Lavor, D., Jerković, S. (2011) Violence against men. Policija i sigurnost, godina 20, broj 3, 400-406. [In Croatian]
Rusac, S. (2006) Violence against the elderly. Ljetopis socijalnog rada, 13(2), 331-346. [In Croatian]
Vujović, T. (2017) Violence against the elderly. Sociološka luča, XI/2, 62-74. [In Serbian]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/napredak2-31836
primljen: 14.04.2021.
prihvaćen: 22.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2021.

Povezani članci

Sociološki pregled (2018)
Nasilje nad ženama u porodici
Andrić Sanela D., i dr.