Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 23  
Back povratak na rezultate
2019, br. 164, str. 247-259
O komisijama za čuvanje i održavanje verskih objekata Srpske pravoslavne crkve između dva svetska rata
aMuzej žrtava genocida, Beograd
bArhiv Jugoslavije, Beograd
Ključne reči: Srpska pravoslavna crkva; Ministarstvo vera; arhitektonski spomenici; ministar; komisija; čuvanje; restauracija
Sažetak
Arhijereji Srpske pravoslavne crkve su, posle uspostavljanja Patrijaršije (1920), planirali obnavljanje i restauraciju hramova širom prve južnoslovenske države, proglašene 1. decembra 1918. godine. Za realizaciju tih planova formirane su i nadležne komisije. Ovaj tekst predstavlja hronološku rekonstrukciju nastajanja tih komisija, zasnovanu samo na dostupnoj autentičnoj, verodostojnoj i originalnoj arhivskoj građi, koja se čuva u Arhivu Jugoslavije. Kako u istraživanju nije bilo moguće doći do kompletne građe, jasno je da u njemu ima i određenih praznina, ali one, ipak, drastično ne narušavaju razumevanje glavnine teksta u ređanju događaja.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1964247D
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka