Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 73  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 3, str. 1023-1042
Internet i sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaljiljana.mijovic@pf.unibl.org
Sažetak
Internet kao sredstvo komunikacije, bez obzira na vrstu informacija za koju se koristi, spada u ostvarivanje prava na slobodu izražavanja, zagarantovanog članom 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kao što je utvrđeno u sudskoj praksi Evropskog suda, sloboda izražavanja predstavlja jednu od osnova demokratskog društva, pa se ograničenja te slobode predviđena članom 10, stav 2 Konvencije moraju tumačiti strogo. Da bi se osigurala efikasna zaštita slobode izražavanja na internetu, države imaju pozitivnu obavezu da stvore odgovarajući regulatorni okvir, uravnotežujući pravo na slobodu izražavanja s jedne, i ograničenja propisana članom 10. stav 2, Konvencije, s druge strane. Pri tome se posebna pažnja treba posvetiti pitanju ravnoteže između slobode izražavanja i ostvarivanja i uživanja drugih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Evropskom konvencijom, posebno prava na poštovanje privatnog života. Iako je činjenica da elektronska mreža, koja opslužuje milijarde korisnika širom sveta, nikada neće biti podložna istim propisima i kontroli, zbog raznolikosti pristupa nacionalnih vlasti, Evropski sud je uspostavio opšteprimjenjiva načela u vezi sa internetom kao sredstvom komunikacije.
Reference
Mcgonagle, T. (2012) The troubled relationship between free speech and racist hate speech: The ambiguous roles of the media and Internet. u: UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 81st Session, Geneva, 6-31 August: Day of Thematic Discussion 'Racist Hate Speech', 28 August, Expert paper
Mcgonagle, T. (2013) The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges. p. 28, https://www.ivir.nl/publicaties/download/Expert_paper_hate_speech.pdf
Mijović, Lj. (2018) Sloboda izražavanja u legislativi i praksi u BiH. Srpska pravna misao, Banjaluka, br. 51
Oster, J. (2017) European and international media law. Cambridge
Trager, R., Dickerson, D.L. (1999) Freedom of expression in the 21st century. London-New Delhi: Pine Forge Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-24432
primljen: 14.12.2019.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka