Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 3, str. 74-95
Izmene u porezu na dobit preduzeća u Švajcarskoj usled poreskih reformi EU
OTP Banka ad, Novi Sad

e-adresamaja.putica@otpbanka.rs
Ključne reči: Švajcarska; porez na dobit preduzeća; poreske reforme; Evropska unija; izmene u porezu na dobit preduzeća; CTR III
Sažetak
Poreske reforme na dobit preduzeća su neminovna pojava u 21. veku kada je nepravična poreska konkurencija između zemalja uzela maha. Iako nije članica Evropske unije, Švajcarska je zahvaćena ovim merama, obzirom da je jedna od vodećih ekonomija u svetu koja najviše profitira od preferncijalnih poreskih režima. Za potrebe ovog istraživanja analizirane su aktuelne izmene poreskog tretmana dobiti preduzeća na sva tri nivoa vlasti u Švajcarskoj koje se dešavaju usled poreske reforme preduzeća. Rad ukazuje na osnovne karakteristike sistema oporezivanja dobiti u Švajcarskoj u cilju razumevanja promena koje slede i razloge opravdanosti tih promena sa aspekta Evropske unije i organizacije OECD. Shodno tome se predlaže nekoliko ključnih mera koje bi mogle da doprinesu implementaciji reformi - da kantoni prihvate međunarodna pravila ili da snize poreske stope na dobit preduzeća na nivo međunarodne konkurentnosti. Nivelisanje kantonalnih poreskih stopa je u toku, tako da se u narednom periodu očekuju glasanja na referendumu u cilju definisanja daljih koraka u prihvatanju poreskih pravila. U slučaju da poreska reforma III bude neuspešna, nove reforme će biti neizbežne.
Reference
BAK Basel Economics AG (2015) BAK taxation index 2015 tax parameters. http://www.baktaxation.com/en/pages/zuerich/corporations/tax-parameters.php, 17.03.2017
Baumgartner, B., Kunen, J.W. (2015) The Swiss investment climate: Main tax features. Loyens & Loeff, http://cdn.loyensloeff.com/media/3978/investment_climate_swiss.pdf, 17.03.2017
Bessard, P. (2008) Tax competition: The Swiss case. Liberal institute, 85-104
Cvjetković, C. (2013) Measures against harmful tax competition in the European Union. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 413-427
Delloite (2015) Taxation and investment in Switzerland. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-switzerlandguide-2015.pdf, 17.03.2017
European Commission (2015) Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of in the field of taxation. http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_135_en.pdf, 17.03.2017
Feld, L.P., Reulier, E. (2009) Strategic Tax Competition in Switzerland: Evidence from a Panel of the Swiss Cantons. German Economic Review, 10(1): 91-114
KPMG Switzerland (2016) Clarity on Swiss taxes. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/ch-clarity-on-swiss-taxes-2016-en.pdf, 17.03.2017
KPMG Switzerland (2014) Taxation of cross-border mergers and acquisitions. https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/05/switzerland-2014.pdf, 17.03.2017
Kurtin, O. (2013) A Swiss principal model case study: Restructuring a multinational corporation to achieve territorial optimization. http://www.swissprincipal.com/wp-content/uploads/2013/07/KurtinLaw-SwissPrincipalModel.pdf, 18.03.2017
PwC professional service network (2016) Switzerland passes final corporate tax reform package to enhance global competitiveness. https://www.pwc.com/us/en/tax-services/publications/insights/assets/pwc-switzerland-passes-final-corporate-tax-reform-package.pdf, 17.03.2017
Radičić, A.M., Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Data Status
Schmidheiny, K. (2006) Income segregation and local progressive taxation: Empirical evidence from Switzerland. Journal of Public Economics, 90(3): 429-458
Stevanović, N. (2016) Swiss corporate tax reform III: The Swiss parliament approves the tax reform in the corporate sector. http//www.mandaris.com/en/assets/File/Newsletter%20July%202016%20Swiss%20Corporate%20tax%20reform%20III.pdf, 17.03.2017
Stojanović, S. (2010) Nepravična poreska konkurencija u Evropskoj Uniji. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet
Swiss-American Chamber of Commerce (2016) Corporate tax reform III: Facts & figures. November, http://www.amcham.ch/news/downloads/161124_Corporate_Tax_Reform_III_Facts&Figures.pdf, 17.03.2017
The Federal Council (2016) Federal constitution of the Swiss Confederation. https//www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201601010000/101.pdf, 17.03.2016
Todorović-Đurović, J., Đorđević, M. (2011) Direktni porezi. Niš: Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1703074P
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strani pravni život (2016)
Poboljšanje poreske transparentnosti na međunarodnom nivou
Stojanović Snežana

Ekonomski izazovi (2013)
Cilj ne opravdava sredstvo
Blečić Miro, i dr.