Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 2, str. 284-300
Međudestinacijska saradnja kao faktor jačanja konkurentnosti turističke destinacije
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresaoliver.gradinac@gmail.com, vaso.jegdic@tims.edu.rs
Ključne reči: turistička destinacija; globalizacijski procesi; međudestinacijska saradnja; konkurentnost; Arosa-Lencerhajde
Sažetak
Promene koje se dešavaju u oblasti turizma, uslovljene globalizacijskim procesima, neminovno utiču na sve oblasti turističkog sistema, a destinacija, kao deo ukupnog turističkog sistema, prinuđena je da se prilagođava ukoliko želi da opstane i razvija se. Međudestinacijska saradnja, uz dobro formulisanu strategiju, može doprineti da destinacija postane konkurentnija, a ujedno predstavlja jedan od načina za unapređenje turističke ponude u okviru šireg regiona. Saradnja među destinacijama predstavlja izazov za lokalnu zajednicu, privredne subjekte i sve stejkholdere na destinaciji. U radovima iz predmetne oblasti identifikovano je više oblika međudestinacijske saradnje i faktora koji utiču na tu saradnju. Jedan od važnih faktora kod međudestinacijske saradnje predstavlja odobravanje te saradnje od strane lokalne zajednice i pružanje podrške novonastalom partnerstvu. Predmet istraživanja je saradnja među destinacijama Arosa i Lencerhajde u Švajcarskoj i unapređenje turističke ponude kroz takvu saradnju. Cilj ovog istraživanja jeste da se identifikuju načini i efekti međudestinacijske saradnje na primeru turističkih destinacija Arose i Lencerhajda u Švajcarskoj.
Reference
Beritelli, P., Reinhold, S., Laesser, C., Bieger, T. (2015) The St. Gallen model for destination management. St. Galen: IMP-HSG, 1st ed
Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1): 97
Czernek, K. (2013) Determinants of cooperation in a tourist region. Annals of Tourism Research, 40: 83-104
Dubska, M., Zima, R. (2012) Teoreticke a prakticke otazky marketingu destinacie cestovneho ruchu. u: Medzinarodna konferencia: Podpora spoluprace v oblasti cestovneho ruchu, 2. čast, Zbornik prispevkov, Slovakia, Nitra
Fyall, A., Garrod, B., Wang, Y. (2012) Destination collaboration: A critical review of theoretical approaches to a multi-dimensional phenomenon. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1-2): 10-26
Hwang, Y.-H., Fesenmaier, D.R. (2003) Multidestination Pleasure Travel Patterns: Empirical Evidence from the American Travel Survey. Journal of Travel Research, 42(2): 166-171
Jegdić, V., Marković, D. (2011) Menadžment turističke destinacije. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Jegdić, V.V., Tomka, D., Knežević, M., Koščak, M., Milošević, S., Škrbić, I., Keča, K. (2015) Improving Tourist Offer Through Inter-Destination Cooperation in a Tourist Region. International Journal of Regional Development, 3(1): 31
Laesser, C., Beritelli, P. (2013) St. Gallen Consensus on Destination Management. Journal of Destination Marketing & Management, 2(1): 46-49
Mariani, M.M., Baggio, R., Buhalis, D., Longhi, C., ur. (2014) Tourism management, marketing and development: the importance of networks and ICTs. New York: Palgrave
Mariani, M.M., Kylanen, M. (2012) Inter-organizational relationships in time and space: coopetition in tourism destinations. u: Proceedings of the 2nd EIASM conference on tourism management and tourism related issues, France: Nice
Naipaul, S., Wang, Y., Okumus, F. (2009) Regional destination marketing: a collaborative approach. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(5-6): 462-481
Reinhold, S., Laesser, C., Beritelli, P. (2015) 2014 St. Gallen Consensus on destination management. Journal of Destination Marketing & Management, 4(2): 137-142
UNWTO (2002) Destination management & quality programme: Conceptual framework. Preuzeto 23. 06. 2016, sa www.destination.unwto.org/content/conceptual-framework-0
Wang, Y., Hutchinson, J., Okumus, F., Naipaul, S. (2012) Collaborative Marketing in a Regional Destination: Evidence from Central Florida. International Journal of Tourism Research, 15(3): 285-297
Yin, R.K. (1989) Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA: Sage Publications
Żemła, M. (2014) Inter-destination cooperation: Forms, facilitators and inhibitors – The case of Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 3(4): 241-252
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko10-12317
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.