Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 11, str. 95-118
Unutarpartijska demokratija u Srpskoj
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: partije; partijska organizacija; unutarpartijska demokratija; Republika Srpska
Sažetak
Kako su organizovane relevantne političke partije u Srpskoj i koliki je stepen njihove unutarstranačke demokratije istraživačko je pitanje na koje pokušava da odgovori ovaj rad. Koristeći Sartorijevo teorijsko određenje o relevantnim političkim partijama zaključujemo da u Srpskoj, prema aktuelnom sazivu Narodne skupštine iz 2014. godine, postoji šest relevantnih partija sa sjedištem u ovom entitetu (SNSD, SDS, DNS, PDP i NDP). Na bazi teorijskog kriterijuma Suzan Skarov, a to su inkluzija članstva, centralizovanost partija i njihova institucionalizacija, istražujemo stepen unutarpartijske demokratije u Srpskoj. Pomoću ovog teorijskog obrasca odredićemo za svaku od analiziranih stranaka kojem tipu unutarpartijske demokratije pripada. Četvorotipnu tipologiju modela unutarpartijske demokratije (partije niskog nivoa demokratije, partije demokratskog centralizma, individualističko-elitistički tip partija i partije pune demokratije) pozajmljujemo od Gorana Čulara kako bi u adekvatnu tipološku ravan postavili istraženi stepen unutarpartijske demokratije u Srpskoj. Dosadašnja istraživanja i politička praksa pokazuju da u partijama u Srpskoj postoji nizak stepen unutarpartijske demokratije. Tako postavljeni odnosi unutar partija nerijetko su dovodili do unutrašnjih raskola koji su često destabilizovali skupštinske većine i politički sistem u Srpskoj. Partije sa sjedištem u Srpskoj imaju konkurentski odnos unutar sebe, a opozicioni prema relevantnim strankama sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takva ih pozicija čini jedinstvenim partijskim blokom u odnosu na bošnjački i hrvatski blok partija iz Federacije Bosne i Hercegovine. Time se u demokratske procese u strankama i izvan njih uključuje i nova dimenzija na bazi koje se stvara političko ponašanje tolerancije manjka unutarpartijske demokratije u Srpskoj, a to je nacionalno-entitetska logika političko-partijskog djelovanja.
Reference
Cular, G. (2005) Organisational development of parties and internal party democracy in Croatia. u: Organizational Structures and Internal Party Democracy in South Eastern Europe, Sofia: Friedrich Ebert Stiftung
Diverže, M. (1966) Uvod u politiku. Beograd: Savremena administracija
Eldersveld, S. (1966) Political Parties, A Behaviorial Analysis. Chicago: Rand McNally
fon Klaus, B. (2002) Transformacija političkih stranaka: Od narodnih do profesionalizovanih biračkih stranaka. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Goati, V. (2008) Političke partije i partijski sistemi. Podgorica: Fakultet političkih nauka
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Klio
Hofmeister, W., Grabow, K. Political parties functions and organisation in democratic societies. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung
Katz, R.S., Mair, P. (1995) Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. Party Politics, 1, str. 5-28
Mainwaring, S., Shugart, M.S. (1990) Presidentialism and Democracy in Latin America. Latin America Research Reviev, str. 1-11
Mainwaring, S. (1998) Party Systems in the Third Wave. Journal of Democracy, 9(3): 67-81
Michels, R. (1990) Sociologija partija u suvremenoj demokraciji - istraživanja o oligarhijskim tendencijama u životu skupina. Zagreb: Informator
Orlović, S. (2011) Partijski sistem Srbije. u: Partije i izbori u Srbiji - 20 godina, Beograd: Fridrih Ebert Štiftung
Ostrogorski, M. (1921) Demokratija i političke partije. Beograd: Napredak
Paneibianko, A. (1988) Political parties: Organization and power. Cambridge: Cambridge University Press
Sartori, Đ. (2003) Uporedni ustavni inžinjering. Beograd: Filip Višnjić
Sartori, G. (2002) Stranke i stranački sustavi. Zagreb: Politička kultura
Sartori, G. (1965) Democratic theory. New York, itd: Praeger
Scarrow, S. (2005) Political parties and democracy in theoretical and practical perspectives: Implementing intra-party demrocracy. New York: NDI
Schattschneider, E.E. (1942) Party goverment. New York: Holt Rinehart & Winston
Sejmur, L.M., Lejkin, D.M. (2006) Demokratski vek. Beograd: Aleksandrija pres
Simović, V. (2011) Političke partije u Bosni i Hercegovini. u: Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini - Analiza postdejtonskog političkog sistema, Sarajevo: Magistrat izdanja
Stojiljković, Z. (2006) Partijski sistem Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Vasović, V.J. (2008) Savremene demokratije. Beograd: Službeni glasnik
Vujović, Z., Tomović, N. (2015) Unutarpartijska demokratija u Crnoj Gori. u: Izbori i partijski sistem u Crnoj Gori - perspektiva razvoja unutarpartijske demokratije u Crnoj Gori, Podgorica: CEMI
Wright, W.E. (1971) Comparative party models: Rational-efficient and party democracy. u: Wright William E. [ur.] Comparative Study of Party Organization, Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1611095S
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2015)
Kriza funkcija političkih partija
Kovačević Slaviša

God Fak polit nau (2010)
Teorija koalicija i formiranje vlade
Orlović Slaviša

God Fak polit nau (2013)
Pojam, vrste i osnovna obeležja parlamentarnog mandata
Surlić Stefan

prikaži sve [65]