Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 16, br. 1, str. 157-178
Organizovani kriminalitet u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

e-adresanacelnik@education.muprs.org
Ključne reči: organized crime; institutional fighting against the organized crime; Ministry of Internal Affairs of the Republic of Srpska; the Republic of Srpska; Bosnia and Herzegovina
Sažetak
Organizovani kriminalitet u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je istovremeno bezbjednosni izazov, rizik i prijetnja za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Naime, organizovani kriminalitet je negativna i štetna pojava u svim društvima, pa tako i u našem. Karakteriše ga lakoća prilagođavanja društveno-ekonomskim i društveno-političkim uslovima, a posebno uslovima zemalja u tranziciji, u kojoj se nalaze i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Zbog toga u radu posmatramo organizovani kriminalitet u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, jer je zapravo nemoguće posmatrati odvojeno organizovani kriminalitet samo u Republici Srpskoj. U skladu s tim, dat je prikaz organizovanog kriminaliteta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na karakteristike i uslove organizovanog kriminaliteta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te oblike ispoljavanja kod nas. Osim toga, prikazani su neki institucionalni aspekti suprotstavljanja organizovanom kriminalitetu, posebno u Republici Srpskoj. U tom kontekstu sagledali smo organizacionu strukturu i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pri čemu su posebno naznačene organizacione jedinice koje neposredno rade na suprotstavljanju organizovanom kriminalitetu. U Republici Srpskoj suprotstavljanje organizovanom kriminalitetu organizovano je na dva nivoa: prvi uključuje Upravu kriminalističke policije i njene unutrašnje organizacione jedinice, a naročito Jedinicu za posebne istrage, koja neposredno preduzima mjere i radnje na suprotstavljanju organizovanom kriminalitetu; drugi nivo uključuje organizacione jedinice kriminalističke policije u centrima javne bezbjednosti. Osim toga, u radu je dat prikaz primjera iz prakse koji prikazuju neposredne aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u otkrivanju i istrazi konkretnih krivičnih djela koja imaju obilježja organizovanog kriminaliteta. Radi se o kriminalističkim analizama pojedinih akcija u kojima smo učestvovali sami ili s drugim agencijama za sprovođenje zakona iz zemlje i inostranstva. Neke od navedenih akcija dobile su najviše ocjene ne samo unutrašnjih, već i međunarodnih autoriteta, kao što je Europol.
Reference
*** (2003) Report from the Commission to the Council on the preparedness of Bosnia and Herzegovina to negotiate a stabilization and association agreement with the European Union. Brussels, 18th Nov., 2003., COM 692 final
*** (2009) Strategija Bosne i Hercegovine za borbu protiv organizovanog kriminala (period 2009-2010). Sarajevo: Savjet Ministara BiH, Avg. 13. 2010. www.msb.gov.ba/docs/strategija2.pdf
*** (2005) Organised crime situation report 2005. Strasbourg: Council of Europe
Albanese, J. (2004) Organized crime in our times. Cincinnati: LexisNexis group, Fourth Edition
Albanese, J., Das, D., Verma, A. (2003) Organized crime: World perspectives. New Jersey: Prentice Hall
Albini, J. (1971) The American mafia: Genesis of a legend. New York, 49
Babić, M., Filipović, Lj., Marković, I., Rajić, Z. (2005) Komentari krivičnih (kaznenih) zakona u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Savjet Evrope i Evropske komisije, Knjiga I i II
Bošković, M. (2004) Organizovani kriminalitet i korupcija. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Council of Europe (2005) CARPO regional police project against serious crime in South-Eastern Europe: Reports. Strasbourg: European Commission and Council of Europe, Avg. 12, 2010, www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/organisedcrime/projects/CARPO/Reports_en.asp
Dobovšek, B. (1996) Organized crime: Can we unify the definition. u: Policing in central and Eastern Europe: Comparing firsthand knowledge with experience from the west, Jun. 3. 2006. www.ncjrs.org/policing/org323.htm
European Police Office (2005) 2005 EU Organized Crime Report - Public version. Haque
Mallory, L.S. (2007) Understanding organized crime. Sudbury: Jones and Barlett Publishers
Mijalković, S. (2005) Trgovina ljudima. Beograd: Beosing
Santino, U. (2003) Organized crime: An Italian perspective: Mafia and mafia-type organizations in Italy. u: Albanese J., Das D., Verma A. [ur.] Organized Crime, World Perspectives, New Jersey: Upper Saddle River, str. 82-87
Šikman, M. (2010) Organizovani kriminalitet krivični, procesni, kriminalistički aspekt. Banja Luka: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.

Povezani članci