Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 2, str. 17-32
Doprinos UN razvoju međunarodnih ugovora, sa osvrtom na međunarodne ugovore u oblasti životne sredine
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Srbija

e-adresad.todic@diplomacy.bg.ac.rs
Projekat:
Srbija u savremenim međunarodnim odnosima: Strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitički, međunarodni ekonomski, pravni i bezbednosni aspekti (MPNTR - 179029)

Ključne reči: međunarodni ugovori; životna sredina; UN; UNEP; Komisija UN za međunarodno pravo; globalni problemi životne sredine
Sažetak
Značaj Ujedinjenih nacija (UN) za razvoj međunarodnih ugovora razmatra se u kontekstu savremenih globalizacijskih procesa i jačanja aktivnosti na rešavanju pojedinih problema u oblasti životne sredine globalnog karaktera. U prvom delu rada se ukazuje na ciljeve UN, uključujući i nadležnost u oblasti kodifikacije i progresivnog razvoja međunarodnog prava. Drugi deo rada je posvećen razmatranju pitanja istorijskog razvoja aktivnosti UN u oblasti životne sredine. U tom smislu posebno se ukazuje na grupu međunarodnih multilateralnih ugovora u oblasti životne sredine u čijem su razvoju i primeni naročit značaj imali UN ili pojedina tela iz sistema UN. Posebno se skreće pažnja na aktivnosti Programa UN za životnu sredinu i Komisije UN za međunarodno pravo. U radu se zagovara teza da je doprinos UN i organizacija iz sistema UN presudan za rešavanje nekih problema životne sredine globalnog karaktera, čime se ne negira pitanje potrebe preispitivanja efikasnosti postojećeg sistema međunarodnih ugovora.
Reference
Alkoby, A. (2003) Non-State Actors and the legitimacy of international environmental law. Non-State Actors and International Law, 3(1): 23-98
Balsiger, J., Prys, M. (2016) Regional agreements in international environmental politics. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 16(2): 239-260
Birnie, P.W., Boyle, A.E. (2002) International law and the environment. Oxford: Oxford University Press
Bruch, C., Boulicault, M., Talati, S., Jensen, D. (2012) International Law, Natural Resources and Post-conflict Peacebuilding: From Rio to Rio+20 and Beyond. Review of European Community & International Environmental Law, 21(1): 44-62
Gordanić, J., Todić, D. (2014) Međunarodno-pravna zaštita lica u slučaju katastrofa - doprinos Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno pravo. u: Petrović-Mrvić N., Todić D., Mlađen D. [ur.] Elementarne nepogode i vanredne situacije, Beograd: Intermex, 25-45
Hafner, G., Pearson, H.L. (2001) Environmental Issues in the Work of the International Law Commission. Yearbook of International Environmental Law, 11(1): 3-51
Higgins, R. (2016) The united nations at 70 years: the impact upon international law. International and Comparative Law Quarterly, 65(1): 1-19
Kamigawara, K. (2015) Comparative typological study of change in global environmental regimes. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 15(2): 179-197
Kay, D.A., Skolnikoff, E.B. (1972) International Institutions and the Environmental Crisis: A Look Ahead. International Organization, 26(02): 469
Kiss, A. Ch., Shelton, D. (1986) Systems analysis of international law: a methodological inquiry. Netherlands Yearbook of International Law, 17: 45
Kitharidis, S. (2016) The Power of Article 103 of the un Charter on Treaty Obligations. Journal of International Peacekeeping, 20(1-2): 111-131
Lammers, G.J. (2015) What is wrong with international environmental law?. u: Ryngaert C., Molenaar E.J., Nouwen S.M.H. [ur.] What's Wrong with International Law?, Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 215
Lang, W. (1999) UN-Principles and International Environmental Law Winfried Lang. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 3(1): 157-172
Louka, E. (2006) International Environmental Law - Fairness, Effectiveness, and World Order. Cambridge: Cambridge University Press
Meyer, J.W., Frank, D.J., Hironaka, A., Schofer, E., Tuma, N.B. (1997) The Structuring of a World Environmental Regime, 1870-1990. International Organization, 51(4): 623-651
Milisavljević, B. (2016) Uspostavljanje načela mirnog rešavanja sporova i zabrane pretnje i upotrebe sile u međunarodnom pravu. Pravni život, 91-102; 12
Račić, O. (2010) Ujedinjene nacije: između moći i prava. Beograd: Službeni glasnik
Sands, P. (2009) Principles of International Environmental law. Cambridge: Cambridge University Press
Schashter, O. (1994) United Nations law. American Journal of International Law, Vol. 88, 1, pp. 6-7
Schreurs, M.A. (2005) Global Environment Threats and a Divided Northern Community. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 5(3): 349-376
Schrijver, N.J. (2006) The Future of the Charter of the United Nations. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 10(1): xxiii-34
Susskind, L. (1994) Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements. New York: Oxford University Press
Šahović, M., ur. (1969) Kodifikacija principa miroljubive i aktivne koegzistencije, zbirka radova. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Tanaka, Y. (2011) Protection of Community Interests in International Law: The Case of the Law of the Sea. Max Planck Yearbook of United Nations Law, 15(1), 329-375
Todić, D. (2008) Savremena politika i pravo životne sredine. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Todić, D. (1997) Neki problemi u zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora u oblasti životne sredine. u: Kavran D., Petković G. [ur.] Pravo i životna sredina, Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije, 203-222
Todić, D. (1995) Međunarodnopravna zaštita životne sredine. Međunarodni problemi, vol. 47, br. 4, str. 533-556
Todić, D. (1998) Međunarodni ugovori u oblasti životne sredine i status SR Jugoslavije. Međunarodni problemi, vol. 50, br. 2, str. 313-336
Todić, D. (2013) Međunarodni ugovori i (moguće) slabosti procesa potvrđivanja. Međunarodna politika, vol. 64, br. 1152, str. 5-19
United Nations (2014) Basic facts about United Nations. New York
United Nations-Treaty Section of the Office of Legal Affairs (2012) Treaty handbook. 2012. https://treaties.un.org/doc/source/publications/ THB/English.pdf (19.1.2017)
Vukasović, V. (1985) Zaštita čovekove sredine i UN. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Yamagata, Y., Yang, J., Galaskiewicz, J. (2016) State power and diffusion processes in the ratification of global environmental treaties, 1981-2008. International Environmental Agreements, First Online 20 July 2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1802017T
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka