Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 1, str. 179-192
Punovažnost valutne klauzule nakon stupanja na snagu Zakona o konverziji
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamirjanam@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Valutna klauzula; Ugovor o kreditu; Kredit indeksiran u švajcarskim francima; Zakon o konverziji stambenih kredita; Švajcarski franak
Sažetak
U radu se razmatra punovažnost valutne klauzule u svetlu primene Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Prvi deo je posvećen pojmu i karakteristikama valutne klauzule, kako bi se utvrdio uticaj njene ništavosti na punovažnost ugovora o kreditu. Autor ističe nedoslednost u rešavanju tog pitanja u sudskoj praksi i predlaže argumente u prilog stavu o delimičnoj ništavosti ugovora. U drugom delu je dat prikaz shvatanja o punovažnosti valutne klauzule kojom se kredit indeksira u švajcarskim francima. Potom je izložen način na koji Zakonom o konverziji pokušava da se reši problem "švajcaraca". Tim zakonom nije uređeno pitanje ništavosti valutne klauzule ni ugovora o kreditu indeksiranom u švajcarskim francima. Iz analize pravne prirode ugovora o konverziji proizlazi da konverzija nije moguća ako je izvorni ugovor o kreditu ništav zbog nepunovažnosti valutne klauzule. Stoga, i nakon donošenja Zakona o konverziji, pitanje ništavosti valutne klauzule ostaje sporno i aktuelno.
Reference
Akrap, I., Rodin, M. (2015) 2/2015. Ograničenja u primjeni valutne klauzule načelima moralnog sadržaja. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2, 36: 997-1024
Begović, B., Ilić, N. (2017) Poreklo zablude o svrsi valutne klauzule. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 26-42
Begović, B. (2016) Valutna klauzula - svrha, dileme i mogući ishodi. Pravo i privreda, vol. 54, br. 10-12, str. 24-53
Karanikić-Mirić, M. (2020) Interventno zakonodavstvo na primeru Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Pravo i privreda, vol. 58, br. 1, str. 114-136
Marić, S. (2019) Ugovor o kreditu u aktuelnoj praksi privrednih sudova. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, 3, 271-287
Marković-Bajalović, D. (2020) Još jednom o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Pravo i privreda, vol. 58, br. 1, str. 64-113
Martinović, D. (2017) Mogućnosti prestanka obaveze koju je preuzeo dužnik zaključenjem ugovora o kreditu indeksiranom u švajcarskim francima. Pravni život, 11, 455-467
Mišćenić, E., Petrić, S. (2020) Nepoštenost valutne klauzule u CHF i HRK/CHF kreditima. Zagreb: Narodne novine
Mišćenić, E. (2016) Croatian Case 'FRANAK': Effective or 'Defective' Protection of Consumer Rights?. Harmonius - journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 184-209
Mišćenić, E. (2018) Uniform Interpretation of Article 4(2) of UCT Directive in the Context of Consumer Credit Agreements: Is it possible?. Revue du droit de l'Union européenne, 3, 127-159
Slijepčević, D. (2016) Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu. Bilten sudske prakse privrednih sudova, br. 4, https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, poslednji pristup 1. decembra 2020
Subić, V. (2016) Bankarski ugovor o dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom - punovažnost i raskid - prikaz sudske prakse. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, 3, 125-136
Šoškić, D. (2020) Valutna klauzula - ekonomsko-finansijske posledice. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, vol. 2, br. 1, str. 69-81
Živković, M. (2019) Kratka pravna analiza Pravnog shvatanja VKS o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 458-490
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_21107A
primljen: 05.01.2021.
prihvaćen: 03.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2021)
Ekonomski efekti zaštite prava kreditora
Lekpek Ahmedin

Pravo i privreda (2020)
Interventno zakonodavstvo na primeru Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
Karanikić-Mirić Marija

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Poreklo zablude o svrsi valutne klauzule
Begović Boris, i dr.

prikaži sve [6]