Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 34, br. 1, str. 11-29
Sociologija pravoslavlja?
aUniverzitet u Nišu, Mašinski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresabrkab@junis.ni.ac.rs, milosjovanovic@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, 149014D: Kultura mira, identiteti i međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije

Sažetak
Autori, sociolozi religije sa Univerziteta u Nišu (Srbija), nastojeći da profilišu sociologiju pravoslavlja, priredili su istoimeni temat u ovom broju časopisa Teme. U tom smeru, oni kritički komentarišu zastupljene tekstove u tematu poznatih svetskih, evropskih i srpskih sociologa religije i teologa među kojima su i autori koji su dali nesumnjiv doprinos sociološkom proučavanju istočnog hrišćanstva, time i sociologiji pravoslavlja, poput D. Savramisa (Savramis), A. Busa (Buss), V. Makridesa (Makrides), T. Bremera (Bremer), N. Dimitrove, R. Bigovića, M. Blagojevića i Z. Krstića. Na osnovu temata, ali i priključenjem još desetak tekstova, u toku 2010. pojaviće se knjiga Sociologija i pravoslavlje, koju će Dragoljub B. Đorđević i Miloš Jovanović prirediti za nemačku fondaciju 'Konrad Adenauer' (Beograd) i Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion - YSSSR (Niš).
Reference
Acquaviva, S., Pace, E. (1996) Sociologija religije - problemi i perspektive. Zagreb: Zavod za sociologiju
Arnason, J.P. (2000) Approaching Byzantium: Identity, predicament and afterlife. Thesis Eleven, 62(1), str. 39-69
Astahova, L.S. (2006) Religija v sisteme social'no-političeskih otnošenij i processov: ideal'no-tipologičeskij i istoričeskij aspekty. Kazan: Centr innovacionnyh tehnologij
Bakić-Hejden, M. (2006) Varijacije na temu Balkan. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Bas, A. (1991) Ekonomska etika ruskog ortodoksnog hrišćanstva (I deo). u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Pravoslavlje između neba i zemlje, Niš: Gradina, str. 96-118
Beckford, J.A., Demerath, N., ur. (2007) The Sage handbook of the sociology of religion. London: Sage
Berger, P.L. (1992) Sociology: A disinvitation. Society, Nov/Dec., str. 12-18
Berger, P.L. (1994) Sociologija - povlačenje poziva. Pregled, Ambasada SAD, Beograd, 264, str. 38-42
Berger, P.L. (2003) Orthodoxy and the pluralistic challenge. Greek Orthodox Theological Review, 48(1-4), str. 33-41
Berger, P.L. (2004) Questions of faith: A skeptical affirmation of christianity. Oxford - Malden: Blackwell
Berger, P.L. (2005) Orthodoxy and global pluralism. Demokratizatsiya, 13(3), str. 437-447
Berger, P.L. (2006) Sociologija - povlačenje poziva. Žurnal za sociologiju, (4), str. 191-202
Berger, P.L. (2008) Desekularizacija sveta - oživljavanje religije i svetska politika. Novi Sad: Mediterran
Blagojević, M. (2009) O sociološkim kriterijumima religioznosti - koliko ima (pravoslavnih) vernika danas?. Filozofija i društvo, vol. 20, br. 1, str. 9-36
Blagojević, M. (2009) Revitalizacija religije i religioznosti u Srbiji - stvarnost ili mit?. Filozofija i društvo, vol. 20, br. 2, str. 97-117
Blasi, A.J., ur. (2007) American sociology of religion. Leiden - Boston: Brill
Bogomilova, N., Dimitrova, N. (2007) Balkanskata kulturna matrica i evropejskijat proekt. Sofija: Izdatelstvo Faber
Bremer, T. (1997) Pitanje ateizma u novijoj zapadnoj teologiji. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Iskušenja ateizma, Niš: Gradina, str. 122-127
Bremer, T. (1997) Vera, kultura i politika. Niš: Gradina
Bus, A.E. (1994) Maks Veber i Azija. Niš: Gradina
Buss, A. (2003) The Russian-Orthodox tradition and modernity. Leiden - Boston: Brill
Clarke, P.B., ur. (2009) The Oxford handbook of the sociology of religion. Oxford: Oxford University Press
Davie, G. (2007) The sociology of religion. London: Sage
Dillon, M., ur. (2003) Handbook of the sociology of religion. Cambridge: Cambridge University Press
Dimitrova, N. (2009) Orthodoxy and nationalism in Bulgaria in the interwar period. u: Balkans as reality: Living faithfully, living together, Sofia: Avangard Prima, str.p. 152-168
Đorđević, D.B. (1990) O religiji i ateizmu - prilozi sociologiji religije. Niš: Gradina
Đorđević, D.B., ur. (1991) Pravoslavlje između neba i zemlje. Niš: Gradina
Đorđević, D.B. (1993) Towards the sociology of orthodox crhistianity. u: Conference of ISSR (XXII), Budapest, Hungary
Đorđević, D.B. (1993) Ka sociologiji pravoslavlja i pravoslavne crkve. u: Šta nam nudi pravoslavlje danas?, Niš: Gradina, str. 194-205
Đorđević, D.B. (1996) Sociologija forever. Niš: Svetozar Marković
Đorđević, D.B. (2001) Sociologija forever. Niš: Punta
Đorđević, D.B. (2009) Religiousness of Serbs at the beginning of the 21st century: What is it about?. u: Gavrilović Danijela [ur.] Revitalization of religion: Theoretical and comparative approaches, Niš: YSSSR, str. 57-64
Đorđević, D.B., Đurović, B. (1994) Komparativna sociologija razvoja Andreasa Busa. u: Bus Andreas E. [ur.] Maks Veber i Azija, Niš: Gradina
Đorđević, D.B., Todorović, D. (2000) Maks Veber i Azija - kritika Andreasa E. Busa. u: Komunikacija sociologije sa filozofijom i istorijom, Nikšić: Filozofski fakultet, str. 36-45
Fenn, R., ur. (2001) The Blackwell companion to the sociology of religion. Oxford: Blackwell
Greeley, A.M. (2003) Religion in Europe at the end of the second millennium: A sociological profile. New Brunswick: Transaction Publishers
Hamilton, M. (2003) Sociologija religije. Beograd: Clio
Hantington, S.P. (1997) Sukob civilizacija. Gradina, 33(7-8), str. 107-128
Hegel, G.V. (2006) Filozofija istorije. Beograd: Fedon
Huntington, S.P. (1993) The clash of civilizations. Foreign Affairs, 72(3), str. 22-49
Jovanović, M. (2008) Veberova teza o protestantskoj etici i duh pravoslavlja. Godišnjak za sociologiju, vol. 4, br. 4, str. 123-139
Knoblauch, H. (2004) Sociologija religije. Zagreb: Demetra
Kokosalakis, N. (2000) Relations between Christian Orthodox church and the state, with special emphasis on Greece. u: Crkva, država i civilno društva, Beograd: Centar za demokratiju, str. 59-63
Makrides, V. (1999) Ambiguous reception and troublesome relationship: The sociology of religion in Eastern Orthodox Europe. u: Voye Liliane, Billiet Jaak [ur.] Sociology and religions: An ambiguous relationship, Leuven: Leuven University Press, str. 139-154
Mandzaridis, G.I. (2004) Sociologija hrišćanstva. Beograd: Hrišćanski kulturni centar
Mcmylor, P., Vorozhishcheva, M. (2007) Sociology and Eastern Orthodoxy. u: Parry Ken [ur.] The Blackwell companion to Eastern Christianity, Oxford: Wiley, str. 462-479
Parry, K., ur. (2007) The Blackwell companion to Eastern Christianity. Oxford: Wiley-Blackwell
Pavićević, A. (2009) Da li su antropolozi dužni da budu (ne)religiozni?. Teme, vol. 33, br. 4, str. 1413-1434
Payton, Jr., James, R. (2007) Light From the Christian East: An introduction to the Orthodox tradition. Dovners Grove: IVP Academic
Prodromou, E.H. (1994) Toward an understanding of Eastern Orthodoxy and democracy building in the post-cold war Balkans. Mediterranean Quarterly, 5(2), str. 115-138
Prodromou, E.H. (2004) The ambivalent Orthodox. Journal of Democracy, 15(4), str. 62-75
Savramis, D. (1982) Zwischen Himmel und Erde - Die orthodoxe Kirche heute. Stuttgart: Seewald Verlag
Simić, Ž. (2005) Veberova teza i Rusija u vizuri Andreasa E. Busa. Teme, vol. 29, br. 4, str. 631-637
Stanković, V. (2009) Izvansvetovni asketizam pravoslavlja i tendencije društvenog razvoja. Teme, vol. 33, br. 3, str. 1011-1020
Todorović, D., Đorđević, D.B. (2007) Balkansko odgonetanje dvojine - multikulturalizam - interkulturalizam. u: Ogomilova Nonka, Dimitrova Nina [ur.] Balkanskata kulturna matrica i evropejskijat proekt, Sofija: Izdatelstvo Faber, str. 18-39
Trifunović, V. (2008) Obrazovanje i religija. Jagodina: Pedagoški fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2010.