Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 153  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 94, br. 2, str. 511-549
Između demokratije i diktature - hibridni režim i vladavina prava
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresam.marica93@gmail.com
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: diktatura; demokratija; vladavina prava; hibridni režim; ustav
Sažetak
Prošla i tekuća politička dešavanja u svetlu pandemije, posebno u Srbiji (koja sada odgovara konceptu hibridnog režima), pokrenuli su polemiku kod nekih pravnika da li je predsednikovo proglašenje vanrednog stanja ustavno ili ne. To nas motiviše da oživimo debatu Kelzena i Šmita o tome ko bi trebalo da bude čuvar ustava i da povučemo neke paralele sa savremenim hibridnim režimima. Neki od problema koji nastaju u hibridnim režimima su u vezi sa vladavinom prava, ulogom parlamenta i ustava. Većina savremenih ustava zasniva se na vladavini prava koja se ostvaruje putem pluralizma, slobodnih i poštenih izbora, ustavnih garancija ljudskih i manjinskih prava, podele vlasti, nezavisnog sudstva i poštovanja ustava i zakona. Na primeru Srbije možemo videti da li su vladavina prava i uloga parlamenta kao nosioca konstitutivne i zakonodavne vlasti ugroženi potencijalnom diktaturom u hibridnim režimima.
Reference
*** (2020) Fukujama: Srbija pod Vučićem ide u autoritarnom smeru. Radio Slobodna Evropa / Radio Free Europe, [online]. Radio Free Europe/Radio Liberty, [pristupljeno: 29. septembar 2021]. Dostupno na: https://www.slobodnaevropa.org/a/30643131.html
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2007) Zakon o predsedniku republike. Službeni glasnik RS, br. 111
Bogaards, M. (2009) How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism. Democratization, 16(2): 399-423
Csaky, Z. (2020) Dropping the democratic facade in Europe and Eurasia -Nations in transit 2020. Freedom House, [online]. (pristupljeno: 20. 11. 2020). Dostupno na: fttps://freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/drop ping-democratic-facade
Čavoški, K., Vasić, R. (2009) Uvod u prav. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Diamond, L. (2002) Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes. Journal of Democracy, vol. 13, br. 2.(April)
Freedom House (2020) Freedom in the world. (pristupljeno: 29. septembar 2021). Dostupno na: https:// freedomhouse.org/country/serbia/freedom-world/2020
Freedom House (2021) Freedom in the World. (pristupljeno: 29. septembar 2021). Dostupno na: https:// freedomhouse.org/country/serbia/freedom-world/2021
Freedom House (2020) Nations in transit. [pristupljeno: 29 septembar 2021]. Dostupno na: https://freedomhouse.org/country/serbia/ nations-transit/2020
Freedom House (2020) Nations in transit. [pristupljeno: 29. septembar 2021]. Dostupno na: https://freedomhouse.org/country/serbia/ nations-transit/2021
Friedrich, C.J., Brzezinski, Z.K. (1965) Totalitarianism, dictatorship and autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press
Hejvud, E. (2005) Političke ideologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovačević, S. (2015) Tranzicija u demokratiju: transformacija društva i konsolidacija demokratije. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Lukić, R.D., Košutić, B.P., Mitrović, D.M. (2001) Uvod u pravo. Beograd: Javno preduzeće Službeni list SRJ
Lukić, R.D. (1995) Teorija države i prava, I Teorija države. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Morlino, L. (2009) Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion?. European Political Science Review. European Consortium for Political Research, 1(2): 273-296
Neumann, F. (1964) Notes on the Theory of Dictatorship. u: The Democratic and The Authoritarian State, Essays in Political and Legal Theory, London: Free Press of Glencoe Collier -Macmillan Limited, 233-256
Sartori, G. (2001) Demokratija šta je to?. Podgorica: CID
Schmitt, C. (2015) The Guardian of the Constitution ch.I.1-3: Schmitt's argument against constitutional review. u: Lars Vinx [ur.] The guardian of the constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the limits of constitutional law, Berlin: Cambridge University Press, translated by Lars Vinx 79-124 / translation of Der Hüter der Verfassung, 4th edn (Berlin: Duncker & Humblot, 1996), 12-48, 60-4
Schmitt, C. The Guardian of the Constitution: Schmitt on pluralism and the president as the guardian of the constitution. u: Lars Vinx [ur.] The guardian of the constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the limits of constitutional law, Berlin: Cambridge University Press, translated by Lars Vinx; 125-173/ translation of Der Hüter der Verfassung, 4th edn (Berlin: Duncker & Humblot, 1996), 73-91, 129-140, 149-159
Strauss, L. (1987) History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv94-36222
primljen: 02.02.2022.
prihvaćen: 13.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka