Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 153  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 1, str. 61-77
Crkvene krivice i kazne u Ustavu Srpske pravoslavne crkve
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresafilip@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: Srpska pravoslavna crkva; crkveno pravo; Ustav; crkvene kazne
Sažetak
U radu su analizirani crkveni prestupi i kazne prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve (SPC) iz 1947. godine. Ovo je najviši pravni akt SPC koji sa drži pored odredbi kojima se uređuju pravila crkvenog života i nadležnosti pojedinih tela SPC i određeni broj odredaba koje se odnose na prestupe (kri vice) i sankcije za protivpravna dela. U radu je, pored prestupa i sistema crkvenih krivičnih sankcija, ukazano i na nadležnost crkvenih sudova u izricanju crkvenih kazni. Crkveni prestupi i kazne prikazani su shodno sistematici iz Ustava SPC. Kazne se razlikuju u zavisnosti od toga da li se mogu izreći sveštenim licima ili vernicima jer se razlikuje svrha kažnjavanja u odnosu na ove dve kategorije članova Crkve. Gde God je to nužno, ukazano je na sličnosti i razlike između crkvenog prava Srpske pravoslavne crkve i državnog krivičnog prava Republike Srbije, kao i na razvoj crkvenih kazni od prvih crkvenih kanona Dušanovog zakonika, sve do današnjih dana. Cilj ra da je da se naučnoj i stručnoj javnosti, ali i vernicima, koji su najčešće laici, ukaže na ovaj deo crkvenog prava, koji je, prema mišljenju autora, neopravdano zapostavljen u radovima ove vrste.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 85/2005... 35/2019
*** Ustav Srpske pravoslavne crkve (SPC). dostupno na: http://projuris. org/RETROLEX/Ustav%20Srpske%20pravoslavne%20crkve%20(1947).pdf. http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D1%83%D1%81%D1%82% D0%B0%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%
*** Veliki crkveni sud - zvanična stranica Srpske pravoslavne crkve. dostupno na: http://www.spc.rs/sr/veliki_crkveni_sud, pristupljeno 24. marta 2021
*** Dušanov zakonik. dostupno na: http://monumentaserbica.branatomic. com/rukse/ruknew/prevod/priz_prevodS.php?a=1, pristupljeno 24. marta 2021
*** Raščinjen sveštenik zbog droge. dostupno na: http://www.politika. rs/sr/clanak/411892/Srbija/Rascinjen-svestenik-optuzen-zbog-droge, pristupljeno 24. marta 2021
*** Uhapšen osumnjičeni za krađu novca iz crkve u Surčinu - snimljen kako iz kutije krade dobrovoljne priloge. dostupno na: https://www.novosti.rs/ vesti/hronika/959848/uhapsen-osumnjiceni-kradju-novca-crkve-surcinusnimljen-kako-kutije-krade-dobrovoljne-priloge-video, pristupljeno 24. marta 2021
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2011... 35/2019
Episkop, A. (2005) Svešteni kanoni Crkve. Beograd: Episkopija Zahumsko-hercegovačka i Primorska - Eparhija Mitropolija crnogorsko-primorska i američka, prevod
Knežević, I. (2017) O nekim leksičkim osobenostima naučnog stila teoloških radova na srpskom i engleskom jeziku. Crkvene studije, 14: 623-637
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2012) Kriminologija. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Milaš, N. (1902) Pravoslavno crkveno pravo po općim crkveno-pravnim izvorima i posebnim zakonskim naredbama, koje važe u pojedinim samoupravnim crkvama. Mostar: Izdavačka knjižarnica i štamparsko-umjetnički zavod Pahera I. Emsića
Nikolić-Ristanović, V., Konstantinović-Vilić, S. (2018) Kriminologija. Beograd: IGP 'Prometej
Perić, D. (1997) Crkveno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - Centar za publikacije
Stojanović, S. (2021) Pravoslavlje i Srpska pravoslavna crkva u Dušanovom zakoniku. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
Stojanović, Z. (2000) Krivično pravo - opšti deo. Službeni glasnik, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2201061M
primljen: 24.03.2021.
prihvaćen: 22.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka