Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, br. 158, str. 240-254
Razlika u vedrini - Tomas Man 'Smrt u Veneciji' i Ivo Andrić 'Bajron u Cintri'
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd
Ključne reči: Tomas Man; Ivo Andrić; Venecija; Sintra; lepota; lepa bića; destruktivnost
Sažetak
U radu se komparativnom metodom proučavaju dve pripovetke: Smrt u Veneciji Tomasa Mana i Bajron u Sintri Ive Andrića. Ukazivanjem na slične motive i obrade istih, povezuju se poetike dvaju pisaca. Komparacija se ostvaruje na četiri raz­ličita nivoa: obrada gradova u ovim pripovetkama, umetnici - junaci pripovedaka, forma lepote i ljubavi za kojom tragaju, i različito delovanje lepote i ljubavi na njih. Postupci i delovanja glavnih junaka otvaraju opštevažeća moralna pitanja. Tema ljubavi u isto vreme povezuje i razdvaja ove pripovetke. Posebna pažnja usmerena je na definisanje razlika u vedrini koju nose ove pripovetke.
Reference
Andrić, I. (1964) Staze, Lica, Predeli. Beograd: Mladost
Andrić, I. (2011) Priče o moru. Beograd: Laguna
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Džadžić, P. (1992) Hrastova greda u kamenoj kapiji. Beograd: Narodna knjiga
Ivanović, R.V. (2007) Miteme i poeteme Tomasa Mana. Novi Sad: Zmaj
Jerkov, A. (1997) Ljubav u pričama Ive Andrića. u: Ljubav u kasabi i druge tragične ljubavi, Ljubljana: Jugoslovenska knjiga, pogovor Ivo Andrić
Man, T. (2001) Smrt u Veneciji. u: Savić Rebac Anica [ur.] Izabrana dela, Beograd: Dereta
Savić, R.A. (2001) Tomas Man i problem umetnika. u: Izabrana dela, Beograd: Dereta
Stojanović, D. (1997) Paradoksalni klasik Tomas Man. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, D.S. (2003) Lepa bića Ive Andrića. Podgorica: CID
Tartalja, I. (1979) Pripovedačeva estetika. Beograd: Nolit
Vučković, R. (2006) Andrić - paralele i recepcija. Beograd: Svet knjige
Vučković, R. (2011) Velika sinteza o Ivi Andriću. Beograd: Filozofski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura1858240D
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka